Rezultati iskanja
 
Članki
Naslov:The need for simulation in complex industrial systems
Avtorstvo:Aboura, Khalid | Eskandarian, Ali | Kljajić, Miroljub
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 45, št. 5 (sep.-okt. 2012), str. 219-227
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Računalniška simulacija ohlajanja kolena
Avtorstvo:Al Mawed, Said | Šterk, Marjan | Trobec, Roman | Veselko, Matjaž
V publikaciji:Medicinski razgledi : [medicinski pregledni, strokovni in raziskovalni članki] - ISSN 0025-8121. - Letn. 46, št. 2 (jun. 2007), str. 161-167
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Časi navduševanja nad virtualnim prostorom, v katerem se lahko potepamo brez identitete, so za nami
Avtorstvo:Anđelković, Bojan
V publikaciji:Medijska preža : bilten za opazovanje medijev = media watch newsletter - ISSN 1580-8386. - , [Št.] 38 (dec. 2010), str. 41-42
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Simulation system design
Avtorstvo:Arsham, Hossein | Kljajić, Miroljub
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 10 (dec. 2006), str. 626-634
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Modeliranje in simulacija ter njuna uporaba v medicini in farmaciji
Avtorstvo:Atanasijević-Kunc, Maja | Drinovec, Jože | Mrhar, Aleš
V publikaciji:Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva = journal of Slovene Medical Society - ISSN 1318-0347. - Letn. 77, št. 1 (jan. 2008), str. 57-71
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Interaktivno večkriterijsko razporejanje proizvodnje
Avtorstvo:Baggia, Alenka | Kljajić, Miroljub | Leskovar, Robert, 1960-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 35, št. 4 (apr. 2002), str. 256-261
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Računalniška simulacija naključnih posnetkov v delovnih sistemih
Avtorstvo:Balantič, Zvone | Curk, Tomi
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 35, št. 8 (okt. 2002), str. 534-537
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poslovna igra s simulacijo odločanja
Avtorstvo:Barle, Janez | Berčič, Boštjan | Grad, Janez, 1933- | Potočnik, Vekoslav | Turk, Tomaž, 1966-
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 7, št. 1 (jan/feb/mar 1999), str. 25-32
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:GEPSUS : simulation-based decision making system for air pollution accidents
Avtorstvo:Berkowicz, Simon M. | Conti, Giuseppe | De Amicis, Raffaele | Dragović, Marko | Elhanani, Doron | Kofjač, Davorin | Lekić, Nedeljko | Nikolić, Gojko, zgodovinar | Stojanović, Radovan | Škraba, Andrej
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 45, št. 5 (sep.-okt. 2012), str. 200-211
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Construction of patient specific virtual models of medical phenomena
Avtorstvo:Bernard, Daniel | Cigale, Boris | Heric, Dušan | Potočnik, Božidar | Tomažič, Tomaž, 1961- | Zazula, Damjan
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 29, no. 2 (jun. 2005), str. 209-218
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Določitev uteži posameznih sodil in parametrov v večkriterijskem odločitvenem procesu
Avtorstvo:Bernik, Igor | Kljajić, Miroljub | Leskovar, Robert, 1960- | Škraba, Andrej
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 6, št. 2 (apr/maj/jun 1998), str. 26-30
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:How to perform a simulation project - an example of scheduling with genetic algorithms and visual event simulation model
Avtorstvo:Breskvar, Uroš | Kljajić, Miroljub
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 9 (nov. 2005), str. 499-507
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prednosti planiranja proizvodnje s simulacijo in genetskimi algoritmi
Avtorstvo:Breskvar, Uroš | Kljajić, Miroljub
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 34, št. 10 (dec. 2001), str. 670-675
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Children and virtual reality - some dilemas of education
Avtorstvo:Černetič, Metod | Dečman Dobrnjič, Olga | Zloković, Jasminka
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 42, št. 1 (jan.-feb. 2009), str. 17-22
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:IP packet queuing disciplines as basic part of QOS assurance within the network
Avtorstvo:Čučej, Žarko | Klampfer, Saša | Mohorko, Jože
V publikaciji:Informacije MIDEM - ISSN 0352-9045. - Letn. 39, št. 2 (jun. 2009), str. 78-84
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zasnova interaktivnega navideznega kemijskega laboratorija
Avtorstvo:Divjak, Saša | Dolničar, Danica, 1966- | Fir, Mojca | Vahčič, Anton | Vrtačnik, Margareta
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 36, št. 8 (okt. 2003), str. 532-537
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Model detektorja kaotičnosti
Avtorstvo:Dogša, Tomaž | Šalamon, Matej
V publikaciji:Informacije MIDEM - ISSN 0352-9045. - Letn. 39, št. 2 (jun. 2009), str. 93-99
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Simulacijski model zdraviliškega turizma po metodi sistemske dinamike za potrebe managementa
Avtorstvo:Franko, Mojca | Kljajić, Miroljub
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 37, št. 5 (maj 2004), str. 265-272
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Simulacija komunikacijskih sistemov v realnem času z realno komunikacijsko opremo v simulacijski zanki
Avtorstvo:Fras, Matjaž, 1980- | Mohorko, Jože
V publikaciji:Informacije MIDEM - ISSN 0352-9045. - Letn. 39, št. 2 (jun. 2009), str. 71-77
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ste pripravljeni na interaktivne viralne akcije?
Avtorstvo:Habjanič, Monika | Lenardič, Jaka
V publikaciji:MM : media marketing - ISSN 0352-1761. - Leto 30, št. 354 (nov. 2010), str. 47
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Novi virtualni simulatorji SV
Avtorstvo:Hafner, Janez, 1966- | Jordan, Marko
V publikaciji:Sodobni vojaški izzivi - ISSN 2232-2825. - 13, št. 1 (apr. 2011), str. 15-27
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bitcoin, zgodba o pohlepu : piramidna shema ali tehnologija prihodnosti?
Avtorstvo:Jakulin, Aleks
V publikaciji:Mladina - ISSN 0350-9346. - , [Št.] 2 (10. jan. 2014), str. 50-52
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Primerjava treh tipov akustičnih osnovnih enot razpoznavalnika slovenskega govora
Avtorstvo:Kačič, Zdravko | Žgank, Andrej
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 72, št. 5 (2005), str. 273-278
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Comparative analysis of collaborative and simulation based learning in the management environment
Avtorstvo:Kljajić Borštnar, Mirjana
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 45, št. 5 (sep.-okt. 2012), str. 236-245
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Simulation based group learning
Avtorstvo:Kljajić Borštnar, Mirjana | Kljajić, Miroljub | Rajkovič, Vladislav | Škraba, Andrej
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 40, št. 6 (nov.-dec. 2007), str. 239-247
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Simulation approach to warehouse cost minimization in stochastic environment
Avtorstvo:Kljajić, Miroljub | Kofjač, Davorin
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 10 (dec. 2006), str. 661-668
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organiziranje procesa zaključnih izpitov ob podpori računalniške simulacije
Avtorstvo:Kljajić, Miroljub | Kovač, Tatjana, 1955-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 34, št. 9 (nov. 2001), str. 609-615
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Development of simulation model of the Canary Islands for strategic decision making
Avtorstvo:Kljajić, Miroljub | Legna Verna, Carlos A. | Škraba, Andrej
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 9 (nov. 2005), str. 519-529
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:System dynamics model of the Canary Islands for strategic public decisions support
Avtorstvo:Kljajić, Miroljub | Legna Verna, Carlos A. | Škraba, Andrej
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 9 (nov. 2005), str. 508-518
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:System dynamics model for policy scenarios of organic farming development
Avtorstvo:Kljajić, Miroljub | Pažek, Karmen | Prišenk, Jernej | Rozman, Črtomir | Škraba, Andrej
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 45, št. 5 (sep.-okt. 2012), str. 212-218
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Simulacija procesa učenja ob uporabi baze znanja ekspertnega sistema
Avtorstvo:Kljajić, Miroljub | Pograjc Debevec, Marjanca | Rajkovič, Vladislav
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 36, št. 8 (okt. 2003), str. 545-551
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Discrete event passenger flow simulation model for an airport terminal capacity analysis
Avtorstvo:Kljajić, Miroljub | Rauch, Robert, 1969-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 10 (dec. 2006), str. 652-660
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Integracija simulacijskih orodij v e-poslovni informacijski sistem
Avtorstvo:Kljajić, Miroljub | Rodič, Blaž
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 37, št. 3 (mar. 2004), str. 162-167
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mobile agents and XML for distributed simulation support
Avtorstvo:Kljajić, Miroljub | Rodič, Blaž
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 9 (nov. 2005), str. 490-498
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Simulacija delovanja CICS-a na osrednjem računalniku na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Avtorstvo:Kljajić, Miroljub | Žibert, Marko
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 34, št. 10 (dec. 2001), str. 663-669
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Modelling parallel service systems in GPSS
Avtorstvo:Kljajić, Miroljub | Žibert, Marko, magistrant FOV
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 10 (dec. 2006), str. 635-651
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The periodicity of the anticipative discrete demand-supply model
Avtorstvo:Kofjač, Davorin | Rozman, Črtomir | Škraba, Andrej
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 10 (dec. 2006), str. 669-679
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:A system for tracking players in sports games by computer vision
Avtorstvo:Kovačič, Stanislav | Perš, Janez
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 67, št. 5 (2000), str. 281-288
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vpliv različnih oblik učenja z multimedijsko učno enoto na znanje kemije pri učencih v osnovni šoli
Avtorstvo:Krajnik, Karla | Peklaj, Cirila | Vrtačnik, Margareta
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 34, št. 8 (okt. 2001), str. 546-550
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izboljšava klasičnega postopka gradnje in izbire za segmentacijo podatkov
Avtorstvo:Kverh, Bojan
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 70, št. 3 (2003), str. 90-95
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Simulation with cellular automata - diffusion of electronic commerce in small organizations
Avtorstvo:Leskovar, Robert, 1960- | Zupan, Neja
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 9 (nov. 2005), str. 536-542
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gamification of politics : start a new game!
Avtorstvo:Mahnič, Nika, kulturologinja
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 51, št. 1 (jan.-feb. 2014), str. 143-161, 190
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Novi mediji urbanosti
Avtorstvo:Petrešin, Vesna | Ploštajner, Boštjan | Robert, Laurent-Paul
V publikaciji:Urbani izziv - ISSN 0353-6483. - Letn. 14, št. 2 (dec. 2003), str. 22-28+93-97
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ikona mesta v digitalni kulturi
Avtorstvo:Petrešin, Vesna | Robert, Laurent-Paul | Stanič, Ivan, 1961-
V publikaciji:Urbani izziv - ISSN 0353-6483. - Letn. 14, št. 2 (dec. 2003), str. 5-12+85-89
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mednarodni projekt WebSET
Avtorstvo:Stušek, Peter | Švajger, Jaka | Valenčič, Vojko
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 34, št. 8 (okt. 2001), str. 536-540
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Igra sveta, sveta igra
Avtorstvo:Tepina, Borko
V publikaciji:Medijska vzgoja in produkcija - ISSN 1855-3354. - Letn. 4, št. 4 (dec. 2011), str. 18-20
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Primerljivost ali kaos
Avtorstvo:Tepina, Borko
V publikaciji:Medijska vzgoja in produkcija - ISSN 1855-3354. - Letn. 6, št. 1 (feb. 2013), str. 37-41
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:(Ne)obetavni svet igrifikacije
Avtorstvo:Ujčič Zrimšek, Manja
V publikaciji:MM : media marketing - ISSN 0352-1761. - Leto 32, št. 373 (jun. 2012), str. 44-45
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:An overview of models for assessment of organization virtuality
Avtorstvo:Veber, Peter, menedžer
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 42, št. 5 (sep.-okt. 2009), str. 189-198
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010