Rezultati iskanja
 
12
Članki
Naslov:A fast simulation emulation engine
Avtorstvo:Abid, Mohamed | Ben Ayed, Mossaad | Bouchhima, Faouzi
V publikaciji:Informacije MIDEM - ISSN 0352-9045. - Vol. 43, no. 3 (Sep. 2013), str. 162-172
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uvajanje celovitih programskih paketov
Avtorstvo:Ahlin, Tomaž | Zupančič, Jože, 1946-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 34, št. 5 (maj 2001), str. 283-289
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:An efficient chaos-based feedback stream cipher (ECBFSC) for image encryption and decryption
Avtorstvo:Ahmed, Hossam El-din H. | Allah, Osama S. Farag | Kalash, Hamdy M.
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 31, no. 1 (mar. 2007), str. 121-129
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:A study of fairness of information distribution and utilization in a mobile agent-based adaptive information service system
Avtorstvo:Ahmed, Iftikhar | Mohamad, Jafar Sadiq
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 30, no. 3 (2006), str. 365-372
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dynamic distribution of Java applications
Avtorstvo:Alagbhand, Gita | Gnabasik, David
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 31, no. 3 (oct. 2007), str. 325-335
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Grammar of ReALIS and the implementation of its dynamic interpretation
Avtorstvo:Alberti, Gábor | Kleiber, Judit
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 34, no. 1 (mar. 2010), str. 103-110
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Two-way mapping between object-oriented databases and XML
Avtorstvo:Alhajj, Reda | Naser, Taher | Ridley, Mick
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 33, no. 3 (okt. 2009), str. 297-308
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Surfing hypertexts with a metacognition tool
Avtorstvo:Allegra, Mario | Chiari, Antonella | Chiazzese, Giuseppe | Merlo, Gianluca | Ottaviano, Simona | Seta, Luciano | Todaro, Giovanni
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 30, no. 4 (2006), str. 439-445
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:A formal framework supporting the specification of the interactions between agents
Avtorstvo:Badri, Linda | Badri, Mourad | Mokhati, Farid
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 31, no. 3 (oct. 2007), str. 337-350
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Enterprise modelling with UML
Avtorstvo:Bajec, Marko | Krisper, Marjan | Zrnec, Aljaž
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 68, št. 2/3 (2001), str. 109-114
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Spiralni razvoj programske opreme kot stalen proces v e-zdravstvu
Avtorstvo:Balantič, Zvone
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 8 (okt. 2006), str. 546-552
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Multimedia supported study of achieving high worker's efficiency in relation to his work
Avtorstvo:Balantič, Zvone | Bernik, Mojca, 1974-
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 25, no. 3 (Oct. 2001), str. 371-374
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Multimedijsko podprt študij odnosa delavca do dela z doseganjem visokih učinkov
Avtorstvo:Balantič, Zvone | Bernik, Mojca, 1974-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 34, št. 8 (okt. 2001), str. 513-516
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razvoj objektnih ovojev za integracijo obstoječih sistemov v porazdeljeni objektni arhitekturi
Avtorstvo:Beloglavec, Simon | Györkös, József | Heričko, Marjan | Jurič, Matjaž B. | Rozman, Ivan, 1953- | Welzer-Družovec, Tatjana
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 67, št. 5 (2000), str. 238-245
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:On-line testing and recovery of systems with dynamic partial reconfiguration
Avtorstvo:Biasizzo, Anton
V publikaciji:Informacije MIDEM - ISSN 0352-9045. - Vol. 43, no. 4 (Dec. 2013), str. 259-266
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Regression test selection techniques : a survey
Avtorstvo:Biswas, Swarnendu | Mall, Rajib | Satpathy, Manoranjan | Sukumaran, Srihari
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 35, no. 3 (sep. 2011), str. 289-321
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Odprta koda v slovenskih podjetjih
Avtorstvo:Bizjak, Emil, 1964- | Florjančič, Viktorija
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 20, št. 4 (okt./nov./dec. 2012), str. 229-243
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Multi-attribute modelling of economic and ecological impacts of cropping systems
Avtorstvo:Bohanec, Marko, 1958- | Džeroski, Sašo | Messéan, Antoine | Scatasta, Sara | Wesseler, Justus, 1963- | Žnidaršič, Martin, 1978-
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 28, no. 4 (dec. 2004), str. 387-392
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Iskanje koristnih informacij v bazah podatkov - možnosti uporabe povezovalnih pravil v policiji
Avtorstvo:Bohanec, Marko, 1958- | Pur, Aleksander
V publikaciji:Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja - ISSN 1580-0253. - Letn. 5, št. 1 (apr. 2003), str. 16-21
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Is consciousness not a computational property? - Response to Caplain
Avtorstvo:Bojadžiev, Damjan
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 24, no. 1 (mar. 2000), str. 75-77
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Orodja za podporo testiranja parov
Avtorstvo:Bonačić, Mirjam | Dogša, Tomaž
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 19, št. 1 (jan.-feb.-mar. 2011), str. 38-45
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:A survey of programming languages and platforms for multi-agent systems
Avtorstvo:Bordini, Rafael H.
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 30, no. 1 (2006), str. 33-44
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poker program Rembrant
Avtorstvo:Bošković, Borko | Brest, Janez | Vohl, Gregor
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 79, št. 1/2 (2012), str. 13-18
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Efficient constraint validation for updated XML databases
Avtorstvo:Bouchou, Béatrice | Cheriat, Ahmed | Halfeld Ferrari, Mírian | Laurent, Dominique | Lima, Marija Adriana | Musicante, Martin A.
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 31, no. 3 (oct. 2007), str. 285-309
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Algorithmic tools for the transformation of Petri nets to DEVS
Avtorstvo:Boukelkoul, Sofiane | Redjimi, Mohammed
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 37, no. 4 (dec. 2013), str. 411-418
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistično modeliranje naravnega jezika pri avtomatskem razpoznavanju govora z uporabo heterogenega računalniškega sistema
Avtorstvo:Brest, Janez | Kačič, Zdravko | Sepesy Maučec, Mirjam | Žumer, Viljem
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 67, št. 1 (2000), str. 55-61
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Orodje za analizo kompleksnosti programov
Avtorstvo:Brest, Janez | Kokol, Peter, 1957- | Podgorelec, Vili, 1972-
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 5, št. 3 (jul./avg./sep. 1997), str. 33-37
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Reuse strategies in software engineering
Avtorstvo:Brumen, Boštjan | Jaakkola, Hannu | Kukkonen, Jyrki
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 10, št. 3 (jul/avg/sep 2002), str. 139-147
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:How to exploit multiprocessing features of the SGI Origin 200
Avtorstvo:Bulić, Patricio | Guštin, Veselko
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 67, št. 5 (2000), str. 275-280
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Finding maximal sequential patterns in text document collections and single documents
Avtorstvo:Carrasco-Ochoa, J. Ariel | García-Hernández, René Arnulfo | Martinez-Trinidad, J. Fco.
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 34, no. 1 (mar. 2010), str. 93-101
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Issues in multiagent resource allocation
Avtorstvo:Chevaleyre, Yann
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 30, no. 1 (2006), str. 3-31
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Evaluating the performance of LSA for source-code plagiarism detection
Avtorstvo:Cosma, Georgina | Joy, Mike
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 36, no. 4 (dec. 2012), str. 409-424
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:SI-PRON pronunciation lexicon : a new language resource for Slovenian
Avtorstvo:Cvetko-Orešnik, Varja | Jakopin, Primož | Žganec Gros, Jerneja
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 30, no. 4 (2006), str. 447-452
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Open-source software in medical imaging: case-based study with interdisciplinary innovative product design
Avtorstvo:Čretnik, Andrej | Harih, Gregor
V publikaciji:Acta medico-biotechnica : AMB - ISSN 1855-5640. - Vol. 5, [no.] 1 (2012), str. 61-72
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pravni temelj prostega programja
Avtorstvo:Damjan, Matija
V publikaciji:Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso - ISSN 0032-6976. - Letn. 59, št. 4/6 (2004), str. 280-296
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Automatic identification of lexical units
Avtorstvo:Daudaravicius, Vidas
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 34, no. 1 (mar. 2010), str. 85-91
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Optimized rostering of workforce subjecr to cyclic requirements
Avtorstvo:Dauzère-Péres, Stéphane | De Almeida, David | Ramond, François | Sherali, Hanif D., 1952-
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol.36, no. 3 (sep. 2012), str. 327-336
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Orange : data mining fruitful and fun : a historical perspective
Avtorstvo:Demšar, Janez, 1971- | Zupan, Blaž, 1968-
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 37, no. 1 (mar. 2013), str. 55-60
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Realization of UML class and state machine models in the C# code generation and execution framework
Avtorstvo:Derezińska, Anna | Romuald, Pilitowski
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 33, no. 4 (nov. 2009), str. 431-440
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Self-organisation and emergence in MAS : an overview
Avtorstvo:Di Marzo Serugendo, Giovanna | Gleizes, Marie-Pierre | Karageorgos, Anthony
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 30, no. 1 (2006), str. 45-54
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:An integration rule processing algorithm and execution environment for distributed component integration
Avtorstvo:Dietrich, Suzanne Wagner | Jin, Ying | Sundermier, Amy | Urban, Susan D.
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 30, no. 2 (2006), str. 193-212
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dokumentiranje testnih vzorcev
Avtorstvo:Dogša, Tomaž
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 7, št. 1 (jan/feb/mar 1999), str. 9-16
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Gostota napak in odpovedi - problematično merilo kakovosti
Avtorstvo:Dogša, Tomaž
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 6, št. 2 (apr/maj/jun 1998), str. 20-25
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Splošen koncept načrtovanja testnih primerov
Avtorstvo:Dogša, Tomaž
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 9, št. 2 (apr/maj/jun 2001), str. 75-79
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vzorci in ponovna uporaba izkušenj
Avtorstvo:Domajnko, Tomaž | Györkös, József | Heričko, Marjan | Rozman, Ivan, 1953-
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 6, št. 1 (jan/feb/mar 1998), str. 24-31
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Automatic streaming processing of XSLT transformations based on tree transducers
Avtorstvo:Dvořaková, Jana
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 32, no. 4 (nov. 2008), str. 373-382
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:A general purpose software evaluation system
Avtorstvo:Elamy, Abdel-Halim | Far, Behrouz H. | Mudigonda, Vani
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 33, no. 3 (okt. 2009), str. 261-270
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Plan sharing : showcasing coordinated UAV formation flight
Avtorstvo:Eluru, Swetha | Hexmoor, Henry, 1960- | Sabaa, Hadi
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 30, no. 2 (2006), str. 183-192
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Visualization of text document corpus
Avtorstvo:Fortuna, Blaž | Grobelnik, Marko | Mladenić, Dunja
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 29, no. 4 (nov. 2005), str. 497-502
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izračun upogibnice s programom Scientific Notebook
Avtorstvo:Gaborovič, Svitan | Mencinger, Matej
V publikaciji:Gradbeni vestnik : glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije - ISSN 0017-2774. - Letn. 49 (feb. 2000), str. 45-48
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Platforma INTRIX - sodobno spletno orodje za izgradnjo poslovnih spletnih aplikacij
Avtorstvo:Gabrovec, Davorin | Kmetec, Aleksander | Ladič, Peter
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 16, št. 2 (apr./maj/jun. 2008), str. 123-127
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Agenti ali samo še en objektno usmerjen pristop?
Avtorstvo:Gams, Matjaž, računalništvo | Lavbič, Dejan
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 16, št. 3 (jul./avg./sep. 2008), str. 162-169
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Programski paket LearningSpace kot pripomoček za učenje na daljavo
Avtorstvo:Giacomelli, Mojca | Sternad, Simona | Zabukovšek, Uroš
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 33, št. 8 (okt. 2000), str. 541-545
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:On interchange between Drools and Jess
Avtorstvo:Giurca, Adrian | Nicolae, Oana | Wagner, Gerd, informatik
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 32, no. 4 (nov. 2008), str. 383-396
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:FirstProof : zadnji pregled pred tiskom
Avtorstvo:Gliha, Igor, 1965-
V publikaciji:Grafičar : revija slovenskih grafičarjev - ISSN 1318-4377. - , [Št.] 5 (2009), str. 19-22
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uporaba standarda LandXML in razširitev PmcXML
Avtorstvo:Gomboši, Matej | Rebolj, Danijel | Žalik, Borut
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 11, št. 1 (jan.-feb.-mar. 2003), str. 47-51
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prosta/odprtokodna programska oprema v slovenskem osnovnem in srednjem šolstvu
Avtorstvo:Gradišar, Miro | Tomažin, Mojca
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 15, št. 3 (jul./avg./sep. 2007), str. 160-171
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Refactoring - preoblikovanje programske opreme
Avtorstvo:Grajfoner, Uroš | Repinc, Peter
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 8, št. 4 (okt/nov/dec 2000), str. 231-236
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nadzor in programiranje ARM-mikrokrmilnika na daljavo
Avtorstvo:Hanžič, Franc | Šafarič, Riko
V publikaciji:Ventil : revija za fluidno tehniko in avtomatizacijo = journal for fluid power and automation - ISSN 1318-7279. - Letn. 16, št. 2 (apr. 2010), str. 158-164
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:SimpleFSM - a domain-specific language for SIP communication systems. Part 1, Language description
Avtorstvo:Hasanović, Amer | Pjanić, Edin
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 78, št. 4 (2011), str. 223-228
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:SimpleFSM - a domain-specific language for SIP communication systems. Part 2, Application to SIP servlets
Avtorstvo:Hasanović, Amer | Pjanić, Edin
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 78, št. 5 (2011), str. 293-297
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Software development with grammatical approach
Avtorstvo:Henriques, Pedro Rangel | Kosar, Tomaž | Mernik, Marjan, 1964- | Pereira, Maria João Varanda | Žumer, Viljem
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 28, no. 4 (dec. 2004), str. 393-404
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Časovna in prostorska analiza serializacije objektov v javi in .NET
Avtorstvo:Heričko, Marjan | Jurič, Matjaž B. | Rozman, Ivan, 1953-
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 70, št. 3 (2003), str. 155-161
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Primerjava porazdeljenih objektnih modelov CORBA in RMI s poudarkom na zmogljivostih
Avtorstvo:Heričko, Marjan | Jurič, Matjaž B. | Rozman, Ivan, 1953-
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 67, št. 1 (2000), str. 47-54
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uporabnost orodij WS-I za testiranje interoperabilnosti spletnih storitev
Avtorstvo:Heričko, Marjan | Korelič, Tomaž
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 79, št. 1/2 (2012), str. 61-67
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Empirical assessment of methods for software size estimation
Avtorstvo:Heričko, Marjan | Kralj, Tomaž, 1972- | Živkovič, Aleš
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 27, no. 4 (dec. 2003), str. 425-432
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Taksonomija kontekstno odvisnih sistemov
Avtorstvo:Heričko, Marjan | Rozman, Ivan, 1953- | Žontar, Rok
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 79, št. 1/2 (2012), str. 41-46
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tabelarična pretvorba Grayeve kode v dvojiško število
Avtorstvo:Hribar, Roman, telekomunikacije | Mahkovic, Rajko
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 74, št. 4 (2007), str. 213-216
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza tehnološkega, procesnega in organizacijskega vidika vpeljave sistema za upravljanje konfiguracije
Avtorstvo:Jošt, Gregor, 1983- | Polančič, Gregor
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 17, št. 1 (jan./feb./mar. 2009), str. 15-26
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Scratch - lahko napišemo svoj računalniški program še enostavneje?
Avtorstvo:Kaučič, Branko
V publikaciji:Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje - ISSN 0351-6652. - Letn. 37, št. 3 (2009/2010), str. 26-29
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:A framework for evaluating deployed security systems : is there a chink in your ARMOR?
Avtorstvo:Kiekintveld, Christopher | Tambe, Milind, 1965- | Taylor, Matthew E. | Western, Craig
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 34, no. 2 (mar. 2010), str. 129-239
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Oblikovanje okolja za ekstremno programiranje
Avtorstvo:Kline, Andrej | Rostaher, Matevž | Slamek, Ivan
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 8, št. 4 (okt/nov/dec 2000), str. 217-223
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Iskanje zakonov oblikovanja programske opreme z metodami znanosti o kompleksnosti
Avtorstvo:Kokol, Peter, 1957- | Lenič, Mitja | Tapajner, Alojz | Zorman, Milan
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 12, št. 2 (apr./maj/jun. 2004), str. 107-112
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Odločitvena drevesa in sistemi z večdimenzionalnimi rešitvami
Avtorstvo:Kokol, Peter, 1957- | Podgorelec, Vili, 1972- | Šprogar, Matej
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 8, št. 2 (apr/maj/jun 2000), str. 79-86
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Genetic programming and artificial neural network modeling of PM10 emission close to a steel plant
Avtorstvo:Kovačič, Miha, 1974- | Senčič, Sandra | Župerl, Uroš
V publikaciji:RMZ - Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology - ISSN 1408-7073. - Vol. 60, no. 1 (jul. 2013), str. 9-16
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Metode določevanja obsega funkcionalnosti
Avtorstvo:Kralj, Tomaž, 1972-
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 11, št. 1 (jan.-feb.-mar. 2003), str. 23-31
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Metodološka razširitev jezika UML za potrebe agentov in agentnih sistemov
Avtorstvo:Krisper, Marjan | Pivk, Aleksander
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 70, št. 3 (2003), str. 123-128
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:S taksijem v digitalno dobo
Avtorstvo:Kučić, Lenart J.
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 56, št. 143 (21. jun. 2014) = ISSN 1580-3007 (), str. 32
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:An overview of slicing techniques for object-oriented programs
Avtorstvo:Kumar, Rajeev | Mall, Rajib | Mohapatra, Durga Prasad
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 30, no. 2 (2006), str. 253-277
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Improving efficiency of program graph scheduling with partial strict triggering of program graph nodes
Avtorstvo:Kvas, Aleksander | Ojsteršek, Milan
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 27, no. 4 (dec. 2003), str. 445-450
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Relacijske podatkovne baze in svetovni splet
Avtorstvo:Lahajnar, Sebastian
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 7, št. 3 (jul/avg/sep 1999), str. 24-30
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Urejanje in preiskovanje baz podatkov na asociativni osnovi
Avtorstvo:Lajovic, Iztok
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 10, št. 3 (jul/avg/sep 2002), str. 174-178
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Geographic knowledge discovery from Web 2.0 technologies for advance collective intelligence
Avtorstvo:Lee, Ickjai | Torpelund-Bruin, Christophcer
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 35, no. 4 (dec. 2011), str. 453-461
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kakovost programske opreme v novi ekonomiji
Avtorstvo:Leskovar, Robert, 1960-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 33, št. 7 (sep. 2000), str. 491-496
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razširjenost specializirane programske opreme v lesni obrti in industriji končnih izdelkov
Avtorstvo:Levanič, Tom | Oblak, Leon, 1966- | Štrukelj, Marko
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - Letn. 53, št. 4 (apr. 2001), str. 104-112
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:O uporabi simbolnega računanja pri pouku matematike
Avtorstvo:Lokar, Matija
V publikaciji:Obzornik za matematiko in fiziko - ISSN 0473-7466. - Letn. 46, št. 5 (sep. 1999), str. 153-160
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:A review of modular multiplication methods and respective hardware implementations
Avtorstvo:Macedo Mourelle, Luiza de | Nedjah, Nadia
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 30, no. 1 (2006), str. 111-129
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:An agent for categorization and geolocating news articles
Avtorstvo:Mahkovec, Žiga
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 28, no. 4 (dec. 2004), str. 371-374
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uporaba modela CMM v majhnih organizacijah za razvoj programske opreme
Avtorstvo:Mahnič, Viljan | Rožanc, Igor
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 70, št. 3 (2003), str. 149-154
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Using stakeholder-driven process performance measurement for monitoring the performance of a Scrum-based software development process
Avtorstvo:Mahnič, Viljan | Vrana, Ivan
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 74, št. 5 (2007), str. 241-247
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:A tool for quantitative assessment of code calculations with an improved fast Fourier transform based method
Avtorstvo:Mavko, Borut | Prošek, Andrej
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 70, št. 5 (2003), str. 291-296
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Informixov optimizator poizvedbe SQL
Avtorstvo:Mihelič, Lilijana
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 6, št. 1 (jan/feb/mar 1998), str. 41-47
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kratka šola programiranja mikrokontrolerjev
Avtorstvo:Mikeln, Jurij
V publikaciji:Ventil : revija za fluidno tehniko in avtomatizacijo = journal for fluid power and automation - ISSN 1318-7279. - Letn. 14, št. 1 (feb. 2008), str. 90-93Ventil : revija za fluidno tehniko in avtomatizacijo = journal for fluid power and automation - ISSN 1318-7279. - Letn. 14, št. 3 (jun. 2008), str. 290-294Ventil : revija za fluidno tehniko in avtomatizacijo = journal for fluid power and automation - ISSN 1318-7279. - Letn. 14, št. 4 (avg. 2008), str. 402-405
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Načrtovanje mobilnih multimedijskih aplikacij s programskim orodjem Flash Lite
Avtorstvo:Miletić, Dejan | Stergar, Janez, 1968-
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 74, št. 4 (2007), str. 217-222
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Grammar checking with dependency parsing : a possible extension for language tool
Avtorstvo:Mozgovoy, Maxim
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 35, no. 4 (dec. 2011), str. 429-434
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ekonomski model ponudbe proste programske opreme
Avtorstvo:Mrkaić, Mićo
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 34, št. 2 (feb. 2001), str. 83-87
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Orodje za ovrednotenje vgrajenih sistemov na podlagi abstraktnega modeliranja sistema
Avtorstvo:Nahtigal, Tomaž | Perko, Klemen | Trost, Andrej, 1972-
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 78, št. 4 (2011), str. 166-170
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:On the compilation of programs into their equivalent constraint representation
Avtorstvo:Nica, Mihai | Wotawa, Franz
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 32, no. 4 (nov. 2008), str. 359-371
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tilos-orodje za linearno planiranje
Avtorstvo:Nučič, Jernej | Rus, Ivan, gradbenik
V publikaciji:Tehnični informator - ISSN 1318-1068. - , Št. 75 (mar. 2010), str. 48-59
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Povezava med programskima paketoma Polymath in Excel
Avtorstvo:Oreški, Severina
V publikaciji:Kemija v šoli in družbi - ISSN 1855-3478. - Letn. 24, št. 3 (sep. 2012), str. 9-18
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
12

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010