Rezultati iskanja
 
Članki
Naslov:Inovacijski potencial v regionalnih okvirih - dileme in odprta vprašanja
Avtorstvo:Adam, Frane
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 47, št. 2/3 (mar.-jun. 2010), str. 469-475
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:An exploratory study of innovation in Croatia after independence
Avtorstvo:Andrijević Matovac, Vesna | Dabić, Marina | Kiessling, Timothy S.
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 55, št. 1/2 (2009), str. 40-50
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza inovacijske klime v zasebnem in javnem sektorju v Sloveniji
Avtorstvo:Bavec, Cene
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 6, št. 4 (zima 2011), str. 351-364, 420
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Regional cooperation between universities, research institutions and industry
Avtorstvo:Bešter, Janez, 4.6.1955- | Kos, Andrej, 1980- | Krenker, Andrej
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 40, št. 2 (mar.-apr. 2007), str. 97-100
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Inovativnost v podjetju Adria Mobil
Avtorstvo:Bevc Bukovec, Bernarda
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Okt. 2011), str. 14-15
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Emerging technologies and the interpretative turn in technology assessment
Avtorstvo:Bogner, Alexander | Torgersen, Helge
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 51, št. 5 (sep.-okt. 2014), str. 726-741, 994
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sistemsko vodenje inovacij
Avtorstvo:Božič, Mila
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Mar. 2010), str. 23-26
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Innovation ecosystem and tourism
Avtorstvo:Bulc, Violeta
V publikaciji:Academica turistica - ISSN 1855-3303. - Year 4, no. 1 (jul. 2011), str. 27-34
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenska inovacijska agencija
Avtorstvo:Cvelbar, Andrej
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 43, št. 1/2 (1997), str. 104-106
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Innovations in Slovenian electronics industry
Avtorstvo:Cvelbar, Uroš, 1975- | Knežević Cvelbar, Ljubica | Marc, Mojca, 1975-
V publikaciji:Informacije MIDEM - ISSN 0352-9045. - Letn. 38, št. 4 (dec. 2008), str. 289-296
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vloga države in trga pri raziskavah in razvoju
Avtorstvo:Černetič, Metod
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 8 (okt. 2005), str. 430-435
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ljubljanska univerza nagrajuje inovativne ideje : prenos znanja : nagrade študentom in mladim raziskovalcem spodbujajo kroženje znanja od institucij do trga
Avtorstvo:Černivec, Aleš | Makovec Brenčič, Maja | Pavlovčič, Lidija
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 57, št. 83 (9. apr. 2015), str. 15
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The collaboration between Academia and industry : the case of the Centre of Excellence CE PoliMaT
Avtorstvo:Dermastia, Mateja
V publikaciji:Public enterprise : quarterly journal - ISSN 0351-3564. - Vol. 19, no. 1/4 (jan.-dec. 2013), str. 105-107
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Inoviranje procesov : pogoj za odličnost poslovanja : Mirko Markič
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 37, št. 9 (nov. 2004), str. 585
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Korak pred prihodnostjo : kako s teorijami o inovacijah napovedati spremembe v industriji
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 7 (sep. 2006), str. 452
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Korak pred prihodnostjo : kako s teorijami o inovacijah napovedati spremembe v industriji
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 10 (dec. 2005), str. 639-640
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Open innovation in Slovenija : a comparative analysis of different firm sizes
Avtorstvo:Drnovšek, Mateja, 1973- | Rangus, Kaja
V publikaciji:Economic and business review : for Central and South-Eastern Europe - ISSN 1580-0466. - Vol. 15, no. 3 (2013), str. 175-196
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Za mlade manj slabo ni več dovolj dobro : Andreja Kodrin, strateginja prihodnosti
Avtorstvo:Eržen, Jure | Kodrin, Andreja | Kontler-Salamon, Jasna
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 54, št. 76 (31. mar. 2012) = ISSN 1580-3007 (31. mar. 2012), str. 14-15
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Statistical analysis for strategic innovation decisions in Slovenian mechanical industry
Avtorstvo:Fatur, Peter | Likar, Borut, 1962-
V publikaciji:Strojniški vestnik - ISSN 0039-2480. - Vol. 56, no. 7/8 (2010), str. 489-496
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vključevanje zaposlenih v inoviranje kot vir trajne konkurenčne prednosti
Avtorstvo:Fatur, Peter | Likar, Borut, 1962-
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 4, št. 3 (jesen 2009), str. 243-257
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vloga inovativnosti pri trajnostnem razvoju
Avtorstvo:Fink Babič, Sonja
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 5 (maj 2006), str. 314-320
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ali za inovacijo zadostuje zgolj dobra ideja?
Avtorstvo:Flisek, Mojmir
V publikaciji:Šport : revija za teoretična in praktična vprašanja športa - ISSN 0353-7455. - 40, št. 1/2 (1992), str. 36-39
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Inventivno - inovativna dejavnost v športu
Avtorstvo:Flisek, Mojmir
V publikaciji:Šport : revija za teoretična in praktična vprašanja športa - ISSN 0353-7455. - 39, št. 2/3 (1991), str. 38-40
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pot k boljši množični inovativni dejavnosti v Iskri Avtoelektriki d.d. in v Sloveniji : profesionalna vs. množična inovativna dejavnost
Avtorstvo:Fon, Vojko
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Mar. 2010), str. 27-33
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The relationship between knowledge management practices and technological innovation : a conceptual framework
Avtorstvo:Gan, Pei-Lee | Lee, Voon-Hsien | Ng, Yin-Kuan | Tun-Lee Foo, Alex
V publikaciji:International journal of management, knowledge and learning - ISSN 2232-5107. - Vol. 1, iss. 1 (2012), str. 71-89
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Inovacijski centri v svetu in pri nas
Avtorstvo:Gulič, Andrej, 1955-
V publikaciji:Urbani izziv - ISSN 0353-6483. - , št. 14 (november 1990), str. 3-13
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Outline of implemented eco-innovation activities : the case of clusters of South Eastern European region
Avtorstvo:Hojnik, Jana | Lipnik, Aleš, 1964- | Ruzzier, Mitja
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Vol. 47, no. 4 (nov. 2014), str. 267-280
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Globalna regulacija tehnologije in potencialno apokaliptične tehnološke grožnje
Avtorstvo:Hughes, James J. | Pustovrh, Toni
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - Letn. 37, št. 237 (2009), str. 117-129
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pomen patentov v družbi znanja: socioekonomske implikacije za podjetja in družbo
Avtorstvo:Ilič, Branko
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 43, št. 3/4 (maj-avg. 2006), str. 507-520
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:O tehnološkem predvidevanju
Avtorstvo:Indihar, Stane, 1941-2009
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 53, št. 1/2 (2007), str. 75-85
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:--- in zgradil si je interaktivni fantazijski stroj : nekaj fragmentov o virtualni resničnosti
Avtorstvo:Iris, Tjaša
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - 20, št. 150/151 (1992), str. 99-[109]
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:National innovation policies in the EU : a fuzzy-set analysis
Avtorstvo:Jaklič, Marko, 1962- | Pustovrh, Aleš
V publikaciji:Economic and business review : for Central and South-Eastern Europe - ISSN 1580-0466. - Vol. 16, no. 1 (2014), str. 39-62
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organizacija inoviranja procesa nastajanja idej z uporabo nekaterih metod
Avtorstvo:Jakovljević, Darinka
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - 46, št. 1/2 (jan.-febr.1994), str. 14-19
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vpliv marketinških sposobnosti na porast inovativnosti v organizacijah
Avtorstvo:Jerman, Damjana, 1972- | Završnik, Bruno
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 6 (jun. 2006), str. 373-377
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenska podjetniško inovacijska mreža (SPIM)
Avtorstvo:Jerman, Janko
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 43, št. 1/2 (1997), str. 132-135
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Public financial funds efficiency regarding the development of innovative activities in small and medium-sized enterprises : the case of Slovenia
Avtorstvo:Jesenko, Jože | Meršol, Nataša | Rangus, Vanja | Rudolf, Robert | Stanič, Uroš
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 42, št. 5 (sep.-okt. 2009), str. 181-188
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Uresničevanje inovativnih poslovnih zamisli in sodobno podjetništvo
Avtorstvo:Kampuš Trop, Vida
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 28, št. 9/10 (23. dec. 1995), str. 528-540+573
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razvojne koalicije v inovativnih družbah s poudarkom na problemih slovenskega inovacijskega okolja
Avtorstvo:Kavaš, Damjan | Stanovnik, Peter
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 43, št. 3/4 (1997), str. 372-387
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Virtualna resničnost za kolektivno kognitivno obdelavo
Avtorstvo:Kerckhove, Derrick de | Rozman-Rakitovec, Mirjana
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - 20, št. 150/151 (1992), str. 25-35
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kakovost, inovativnost in boniteta podjetja - prešibko upoštevanje kakovosti poslovanja in inovativnosti pri presojanju bonitete podjetja
Avtorstvo:Knez-Riedl, Jožica
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 36, št. 9 (nov. 2003), str. 620-627
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:eLivingLabs in a cross border environment with the Austrian eSchwechat initiative as an example : Otto Peperna, Günter Koch
Avtorstvo:Koch, Günter | Peperna, Otto
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 40, št. 2 (mar.-apr. 2007), str. 125-126
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Značilnosti vodenja dejavnosti raziskav in razvoja (RR) ter njihov vpliv na inovativno vizijo poslovnega sistema (PS)
Avtorstvo:Kokol, Andrej, 1970-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 36, št. 4 (apr. 2003), str. 223-230
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:VR + CYBERPUNK = TEHNOPOGANSKA REVOLUCIJA
Avtorstvo:Kokot, Marjan
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - 20, št. 150/151 (1992), str. [7-10]
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kiberseks - ključ vrat zaznavanja
Avtorstvo:Kokot, Marjan | Velena, Helena
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - 22, št. 166/167 (1994), str. 123-136
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znanstveno-tehnološka politika
Avtorstvo:Konda, Iva
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 51, št. 3/4 (2005), str. 127-135
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Česa se spominjaš iz prihodnosti, Rok Sosič? : intervju z Rokom Sosičem
Avtorstvo:Košnik-Virant, Marko | Sosič, Rok
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - 20, št. 150/151 (1992), str. [37]-42
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Intervju : ... smo na pragu planeta, ki ga nismo odkrili, temveč ustvarili z Jaronom Lanierjem
Avtorstvo:Lanier, Jaron
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - 20, št. 150/151 (1992), str. 130-137
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Virtualna Resničnost po Timothyju Learyju
Avtorstvo:Leary, Timothy | Rozman-Rakitovec, Mirjana | Sheff, David
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - 20, št. 150/151 (1992), str. 11-24
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:IMPOL, d.d. - prihodnost podjetja temelji na znanju in inovativnosti zaposlenih
Avtorstvo:Leskovar, Albin, 1971- | Lovrec, Darko
V publikaciji:Ventil : revija za fluidno tehniko in avtomatizacijo = journal for fluid power and automation - ISSN 1318-7279. - Letn. 15, št. 1 (feb. 2009), str. 34-38
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tehnološki parki in poslovno inovacijski centri v procesih obvladovanja kriz nekega območja
Avtorstvo:Lešnik, Jolanda
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 44, št. 4 (1998), str. 522-531
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tehnološki parki in poslovno-inovacijski centri v procesih obvladovanja kriz nekega območja
Avtorstvo:Lešnik, Jolanda
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 45, št. 3/4 (1999), str. 275-287
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Perception of innovativeness in companies and business environment institutions
Avtorstvo:Lewicka, Beata | Misterek, Wojciech
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4231. - Vol. 9, no. 2 (summer 2014), str. 83-94, 169
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza invencijsko-inovacijskih procesov med mladimi v Sloveniji v povezavi s slovenskim podpornim okoljem
Avtorstvo:Likar, Borut, 1962-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 36, št. 5 (maj 2003), str. 282-290
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Inovacijska in podjetniška podpora
Avtorstvo:Likar, Borut, 1962-
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 45, št. 3/4 (1999), str. 265-274
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vodenje kot ključni dejavnik za ustvarjanje inovacijske kulture
Avtorstvo:Likar, Borut, 1962- | Pucelj, Mitja
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 39, št. 2 (feb. 2006), str. 132-140
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Športna vzgoja in pedagoške inovacije
Avtorstvo:Macura, Dušan
V publikaciji:Šport : revija za teoretična in praktična vprašanja športa - ISSN 0353-7455. - 40, št. 3 (1992), str. 5-7
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Odprta vprašanja in dileme inovacijske politike EU
Avtorstvo:Mali, Franc
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 41, št. 3/4 (maj-avg. 2004), str. 486-506
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Processes innovation - a precondition for business excellence
Avtorstvo:Markič, Mirko
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 36, št. 9 (nov. 2003), str. 636-642
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pospeševanje inoviranja v Sloveniji z delovanjem agencij za industrijsko lastnino in podjetij za prenos tehnološkega znanja
Avtorstvo:Marn, Jure
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 43, št. 1/2 (1997), str. 147-152
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Branko Vehovar - dobitnik srebrne medalje in diplome na 40. svetovni razstavi inovacij EUREKA 91
Avtorstvo:Mesar, Stane | Vehovar, Branko
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - 44, št. 1/2 (januar-februar 1992), str. 50-51
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:V postelji s SHARON STONE : fragment o virtualni spolnosti
Avtorstvo:Mlakar, Peter, 1951-
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - 20, št. 150/151 (1992), str. 118-121
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:System thinking in managing technological innovation systems in manufactoring companies
Avtorstvo:Momodu, Abiodun S. | Olabode, Segun O. | Oyebisi, Timothy O.
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 59, št. 3/4 (2013), str. 50-57
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ekonomija, skrb za okolje in inovacije z roko v roki
Avtorstvo:Mulej, Matjaž
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 41, št. 1/2 (1995), str. 101-104
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenska podpora za ustvarjanje invencij in inovacij je razvita in pasivna
Avtorstvo:Mulej, Matjaž
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 45, št. 1/2 (1999), str. 127-136
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ustvarjalnost ni samo dolgoročna tema
Avtorstvo:Mulej, Matjaž
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - 46, št. 3 (marec 1994), str. 59-62
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Z inovacijami iz socialnih stisk
Avtorstvo:Mulej, Matjaž
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 44, št. 1/2 (1998), str. 113-143
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zakaj v Sloveniji še ni dovolj inoviranja - gospodarsko in kulturno razvojni razlogi
Avtorstvo:Mulej, Matjaž
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 52, št. 3/4 (2006), str. 39-48
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:"Odprto inoviranje" namesto "zaprtega inoviranja"
Avtorstvo:Mulej, Matjaž | Potočan, Vojko | Ženko, Zdenka
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 55, št. 1/2 (2009), str. 76-84
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dobro počutje/subjektivna blaginja sodelavcev kot bistveni dejavnik prehoda v inovativno družbo
Avtorstvo:Mulej, Matjaž | Šarotar Žižek, Simona | Treven, Sonja
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 42, št. 3 (maj-jun. 2009), str. A 122-A 131
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Innovating measurment of economic success for more accurate information
Avtorstvo:Mulej, Matjaž | Ženko, Zdenka
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 57, št. 5/6 (2011), str. 11-19
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analyzing the process of patent submission with a special emphasis on the phases of the research process : the case of Slovenia
Avtorstvo:Nagy, Tine | Ravnihar, Robert | Ruzzier, Mitja
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 42, št. 5 (sep.-okt. 2009), str. 156-164
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razvoj modela : od uporabnika spodbujeno inoviranje
Avtorstvo:Nagy, Tine | Ruzzier, Mitja
V publikaciji:Management - ISSN 1854-4223. - Leto 6, št. 4 (zima 2011), str. 365-379, 420
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The knowledge management for innovation processes for SME sector companies
Avtorstvo:Norek, Tomasz
V publikaciji:International journal of management, knowledge and learning - ISSN 2232-5107. - Vol. 2, iss. 1 (2013), str. 83-99, 144
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:CYBERSEX, SMART DRUGS & TECHNOCORE
Avtorstvo:Pirc, Karlo
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - 20, št. 150/151 (1992), str. [123]-130+137-143
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Virtualni svetovi: cesarjeva nova telesa
Avtorstvo:Rozman-Rakitovec, Mirjana | Weibel, Peter
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - 20, št. 150/151 (1992), str. 69-91
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Organizirano do inovacij : ISO 9004:2009 ponuja ogrodje za učinkovitejše inoviranje
Avtorstvo:Scriabina, Natalia
V publikaciji:Kakovost - ISSN 1318-0002. - (Okt. 2011), str. 9-13
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The planetary model as an organizational framework for the generation of innovation : a critical reflection on today's innovation practice
Avtorstvo:Steiner, Gerald, 1967-
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 52, št. 1/2 (2006), str. 18-23
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Enoten koncept kot podlaga za evidentiranje, zaščito in trženje inovacij, tudi mednarodno
Avtorstvo:Stele, Marijan
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - 35, št. 1/2 (1989), str. 53-54
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Informacijsko trženje inovacij za široko potrošnjo
Avtorstvo:Stele, Marijan
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - , 43, št. 9/10 (1991), str. 285+292
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Drogiranje s Tehniko: Virtualna Realnost
Avtorstvo:Strehovec, Janez
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - 20, št. 146/147 (1992), str. 65-70
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poti do ustvarjalnosti in inovativnega mišljenja
Avtorstvo:Vuk, Drago
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 32, št. 4 (apr. 1999), str. 234-236
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izumi in avtorska dela v delovnem razmerju
Avtorstvo:Zirnstein, Elizabeta
V publikaciji:PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja - ISSN 0352-0730. - Leto 31, št. 45 (22. nov. 2012), str. II-VIII
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010