Rezultati iskanja
 
12
Članki
Naslov:Prejemniki državnih nagrad v letu 2009
V publikaciji:Obzornik za matematiko in fiziko - ISSN 0473-7466. - Letn. 57, št. 2 (mar. 2010), str. 77-80, ov. VII
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zoisove nagrade in priznanja za znanstvenoraziskovalno delo v letu 2004
V publikaciji:Obzornik za matematiko in fiziko - ISSN 0473-7466. - Letn. 52, št. 2 (2005), str. 62-64
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zoisove nagrade in priznanja za znanstvenoraziskovalno delo v letu 2006
V publikaciji:Obzornik za matematiko in fiziko - ISSN 0473-7466. - Letn. 54, št. 2 (mar. 2007), str. 69-70
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zoisove nagrade in priznanja za znanstvenoraziskovalno delo v letu 2007
V publikaciji:Obzornik za matematiko in fiziko - ISSN 0473-7466. - Letn. 55, št. 1 (jan. 2008), str. 31-34
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zoisove nagrade in priznanja za znanstvenoraziskovalno delo v letu 2008
V publikaciji:Obzornik za matematiko in fiziko - ISSN 0473-7466. - Letn. 56, št. 1 (jan. 2009), str. 25-27
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sistem za podporo pri ocenjevanju uspešnosti raziskovalnega in razvojnega dela v slovenski medicini
Avtorstvo:Adamič, Štefan | Dimec, Jure | Hristovski, Dimitar, 1964- | Rožić, Anamarija
V publikaciji:Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva = journal of Slovene Medical Society - ISSN 1318-0347. - Letn. 65, št. 7 (jul. 1996), str. 385-387
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dijaki, mladi raziskovalci v srednji šoli
Avtorstvo:Ajtnik, Lidija | Kobal Grum, Darja
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 50, št. 4 (dec. 2006), str. 81-91
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vpliv različnih oblik posameznih študij na citiranje v biomedicini
Avtorstvo:Analatos, Apostolos A. | Ioannidis, John P. | Neubauer, David | Patsopoulos, Nikolaos A.
V publikaciji:JAMA : the journal of the American Medical Association - ISSN 1318-1092. - Letn. 13, št. 5 (okt. 2005), str. 224-228
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Program Leonardo da Vinci - mednarodno sodelovanje na področju strokovnega in poklicnega izobraževanja
Avtorstvo:Arh, Jelka
V publikaciji:Ventil : revija za fluidno tehniko in avtomatizacijo = journal for fluid power and automation - ISSN 1318-7279. - Letn. 3, št. 2 (1997), str. 92-95
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza raziskovalnega dela študentov Medicinske fakultete v Ljubljani v obdobju od 2000 do 2011
Avtorstvo:Avčin, Tadej | Cvetko, Erika | Vidmar, Bogdan, medicina
V publikaciji:Medicinski razgledi. Supplement - ISSN 0353-3484. - Letn. 50, suppl. 7 (dec. 2011), str. 3-9
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pregled raziskovanja na področju varnosti v Srbiji
Avtorstvo:Bajagić, Mladen | Kešetović, Želimir, 1960- | Meško, Gorazd | Tominc, Bernarda
V publikaciji:Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja - ISSN 1580-0253. - Letn. 10, št. 1 (2008), str. 195-219
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Izkušnje ocenjevalcev pri ocenjevanju del, ki jih študentje Medicinske fakultete predložijo za Prešernovo nagrado
Avtorstvo:Bajrović, Fajko | Bresjanac, Mara | Grad, Anton, 1954- | Zaletel-Kragelj, Lijana
V publikaciji:Medicinski razgledi : [medicinski pregledni, strokovni in raziskovalni članki] - ISSN 0025-8121. - Letn. 49, št. 2 (jun. 2010), str. 209-220
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bodoči trendi v nevroznanstvenem raziskovanju : rezultati procesa predvidevanja
Avtorstvo:Beckert, Bernd | Pustovrh, Toni
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - Letn. 39, št. 246 (2011), str. 64-72
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znanost izboljševanja
Avtorstvo:Berwick, Donald Mark, 1946- | Marolt, Melita
V publikaciji:JAMA : the journal of the American Medical Association - ISSN 1318-1092. - Letn. 16, št. 2 (apr. 2008), str. 84-86
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Samo za (pre)drzno znanost
Avtorstvo:Bešter-Rogač, Marija | Šribar, Renata
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 56, št. 154 (5. jul. 2014) = ISSN 1580-3007 (5. jul. 2014), str. 22-23
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razmere v slovenski znanosti - zaznave raziskovalcev
Avtorstvo:Bevc, Milena, 1955-
V publikaciji:IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije - ISSN 1318-2803. - Letn. 43, št. 1 (2009), str. 25-35
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Emigracija slovenskih znanstvenikov v obdobju 1995-2009
Avtorstvo:Bevc, Milena, 1955- | Ogorevc, Marko, 1983-
V publikaciji:IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije - ISSN 1318-2803. - Letn. 45, št. 4 (2011), str. 39-48
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Emigracija slovenskih znanstvenikov v obdobju 1995-2009 po vrsti raziskovalne organizacije
Avtorstvo:Bevc, Milena, 1955- | Ogorevc, Marko, 1983-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 45, št. 1 (jan.-feb. 2012), str. A 42-A 54
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Emigracija slovenskih znanstvenikov v obdobju 2004-2009 po statistični regiji
Avtorstvo:Bevc, Milena, 1955- | Ogorevc, Marko, 1983-
V publikaciji:IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije - ISSN 1318-2803. - Letn. 46, št. 2 (2012), str. 5-16
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mladi znanstveniki v Sloveniji - preživeti ali uspeti? : pogovor z Mojco Pavlin
Avtorstvo:Bilban, Tina | Pavlin, Mojca, 1973- | Županič, Anže
V publikaciji:Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo - ISSN 1580-304X. - Letn. 9, št. 2 (feb. 2008), str. 45-47
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Popotnica študentu v pripravah na raziskovalno delo
Avtorstvo:Bresjanac, Mara
V publikaciji:Medicinski razgledi. Supplement - ISSN 0353-3484. - Letnik 53, supl. 1 (jan. 2014), str. 35-40
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Humanistika in družboslovje v primežu liberalne Evrope
Avtorstvo:Breznik, Maja, 1967- | Močnik, Rastko, 1944-
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - Letn. 36, št. 233 (2008), str. 178-198
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Science-industry cooperation in Slovenia : determinants of success
Avtorstvo:Bučar, Maja, 1957- | Rojec, Matija
V publikaciji:Economic and business review : for Central and South-Eastern Europe - ISSN 1580-0466. - Vol. 16, no. 3 (2014), str. 315-336, 371
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Usposabljanje mladih raziskovalcev
Avtorstvo:Cvek, Tanja
V publikaciji:Uprava - ISSN 1581-7555. - Letn. 5, št. 3 (sep. 2007), str. 123-142
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Raziskovalna produktivnost in ustvarjanje znanja v slovenskih ekonomsko-poslovnih šolah
Avtorstvo:Čadež, Simon | Dimovski, Vlado | Okorn, Katja
V publikaciji:Economic and business review : for Central and South-Eastern Europe - ISSN 1580-0466. - Letn. 15, posebna št. (2013), str. 75-96
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dr. Lojze Marinček - sedemdesetletnik
Avtorstvo:Čarni, Andraž
V publikaciji:Hacquetia - ISSN 1581-4661. - Letn. 1, št. 1 (2002), str. 7-9
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Researchers and development - young researche[!]s
Avtorstvo:Černetič, Brina | Černetič, Metod
V publikaciji:Informatica : journal of computing and informatics = časopis za računalništvo in informatiko - ISSN 0350-5596. - Vol. 30, no. 1 (2006), str. 131-137
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenija in EU - programi in skladi za pridobivanje znanja
Avtorstvo:Černetič, Metod | Hanc, Boštjan
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 36, št. 5 (maj 2003), str. 301-310
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Postati moramo povsem primerljivi z vrhom raziskovalno najbolj razvitih držav v Evropi : slovenska znanost pred petimi leti in danes - kam naprej
Avtorstvo:Demšar, Franci | Dovč, Peter
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 52, št. 161 (15. jul. 2010), str. 19
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Drago Vuk, Inovacijski procesi
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 32, št. 10 (dec. 1999), str. 582-583
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Metodologija raziskovalnega dela : Drago Vuk
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 31, št. 5 (maj 1998), str. 308
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Features of epidemiological studies
Avtorstvo:Donev, Dončo | Eržen, Ivan | Zaletel-Kragelj, Lijana
V publikaciji:Str. 275-287 : Ilustr.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zoisove nagrade in priznanja za znanstvenoraziskovalno delo v letu 2005
Avtorstvo:Drevenšek Olenik, Irena
V publikaciji:Obzornik za matematiko in fiziko - ISSN 0473-7466. - Letn. 53, št. 1 (jan. 2006), str. 31-32+III
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zoisovi priznanji za znanstvenoraziskovalno delo matematiku in fiziku
Avtorstvo:Drnovšek, Roman, 1966-
V publikaciji:Obzornik za matematiko in fiziko - ISSN 0473-7466. - Letn. 51, št. 3 (maj 2004), str. 78-79
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bo (pre)drzen RISS premagal proračunske in druge blokade? : Jana Kolar, direktorat za znanost
Avtorstvo:Družnik, Matej | Kolar, Jana | Kontler-Salamon, Jasna
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 52, št. 241 (16. okt. 2010) = ISSN 1580-3007 (16. okt. 2010), str. 16-17
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ustvarjalnost mladih v srednjih šolah
Avtorstvo:Dvořáková, Eva | Počivalšek, Dunja | Topolič, Metka
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 33, št. 4 (apr. 2000), str. 294-295
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Cross-sectional studies
Avtorstvo:Eržen, Ivan | Zaletel-Kragelj, Lijana
V publikaciji:Str. 309-332 : Ilustr.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ecological studies : basic principles
Avtorstvo:Eržen, Ivan | Zaletel-Kragelj, Lijana
V publikaciji:Str. 289-308 : Ilustr.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Qualitative methods : focus groups
Avtorstvo:Fink, Rok, 1984- | Jevšnik, Mojca, 1972- | Kukec, Andreja
V publikaciji:Str. 403-421 : Graf. prikazi
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako napišemo raziskovalni prispevek
Avtorstvo:Geršak, Ksenija
V publikaciji:Medicinski razgledi. Supplement - ISSN 0353-3484. - Letnik 53, supl. 1 (jan. 2014), str. 27-34
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pisanje raziskovalne naloge
Avtorstvo:Geršak, Ksenija
V publikaciji:Medicinski razgledi. Supplement - ISSN 0353-3484. - Letn. 50, suppl. 7 (dec. 2011), str. 49-54
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Militantno raziskovanje
Avtorstvo:Gregorčič, Marta
V publikaciji:Socialna pedagogika - ISSN 1408-2942. - Letn. 13, št. 3 (sep. 2009), str. 243-258
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Inovativnost, pionirski duh in raziskovanje
Avtorstvo:Horvat, Matija, 1935-2014
V publikaciji:Medicinski razgledi. Supplement - ISSN 0353-3484. - Letnik 53, supl. 1 (jan. 2014), str. 83-87
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nagrajeni trije vrhunski doktorati : Preglove nagrade Kemijskega inštituta
Avtorstvo:I. K. | Stare, Jernej
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 53, št. 284 (8. dec. 2011), str. 17
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zakaj znanost?
Avtorstvo:Jerala, Roman
V publikaciji:Mladina - ISSN 0350-9346. - , Pos. št. (23. nov. 2012), str. 80-84
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza citiranja in motivi za citiranje
Avtorstvo:Južnič, Primož
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Leto 44, št. 4 (2000), str. 33-50
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kaj merimo z bibliometričnimi metodami in česa ne bi smeli meriti?
Avtorstvo:Južnič, Primož
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 34, št. 1 (jan.-feb. 1997), str. 71-83
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliometrično-bibliografska primerjava letnikov revije Teorija in praksa, 1985:1990:1995
Avtorstvo:Južnič, Primož | Maršič, Marija
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 35, št. 3 (maj-jun. 1998), str. 422-440
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Socialna medicina v procesu znanstvenega komuniciranja
Avtorstvo:Južnič, Primož | Miholič, Petruša, 1967-
V publikaciji:Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva = journal of Slovene Medical Society - ISSN 1318-0347. - Letn. 78, št. 4 (apr. 2009), str. 181-185
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Highly cited papers in Slovenia
Avtorstvo:Južnič, Primož | Pečlin, Stojan
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 51, št. 5 (sep.-okt. 2014), str. 972-983, 1001
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Research in the fields of medicine in Slovenia - research potential, funding, and publications
Avtorstvo:Južnič, Primož | Pečlin, Stojan
V publikaciji:Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva = journal of Slovene Medical Society - ISSN 1318-0347. - Letn. 81, št. 9 (sep. 2012), str. 602-617
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliometrijska analiza Obzornika za matematiko in fiziko 1979-1998
Avtorstvo:Južnič, Primož | Žitnik, Tatjana
V publikaciji:Obzornik za matematiko in fiziko - ISSN 0473-7466. - Letn. 47, št. 2 (mar. 2000), str. 57-60
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Študij in znanost Ivana Dizma Florjančiča
Avtorstvo:Južnič, Stanislav, 1955-
V publikaciji:Bogoslovni vestnik - ISSN 0006-5722. - Letn. 70, št. 3 (2010), str. 379-389
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ne javnost, slovenska znanost je slovenski znanosti volk
Avtorstvo:Klanjšek, Martin
V publikaciji:Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo - ISSN 1580-304X. - Letn. 9, št. 3 (mar. 2008), str. 48
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znanstvena objektivnost, logičnost in drugi atributi znanosti ter vrednote
Avtorstvo:Klinar, Peter, 1934-1994
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - 30, št. 7/8 (julij-avgust 1993), str. 677-678
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Frane Adam, Valentina Hlebec, Matic Kavčič, Maja Mrzel, Darka Podmenik, Tonka Poplas Susič, Danica Rotar Pavlič, Urša Lamut, Igor Švab: Kvalitativno raziskovanje v interdisciplinarni perspektivi. Ljubljana: Inštitut za razvojne in strateške analize, 2012
Avtorstvo:Kogovšek, Tina
V publikaciji:Družboslovne razprave - ISSN 0352-3608. - Letn. 28, št. 71 (dec. 2012), str. 141-142
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vesolje znotraj desetih nanometrov : prof. dr. Dragan Mihailović, vodja skupine, ki je zaznala Higgsove valove
Avtorstvo:Kontler-Salamon, Jasna | Mihailović, Dragan
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 52, št. 197 (26. avg. 2010), str. 17
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Raziskava o frankofoniji raziskovalcev v humanistiki in družboslovju v Sloveniji
Avtorstvo:Kramberger, Taja
V publikaciji:Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti = revue des sciences humaines et sociales = review for humanistics and social sciences = rivista delle scienze umane e sociale = revista para sciencias humanes y sociales = zeitschrift für menschliche und socialwissenschaften - ISSN 1580-688X. - Vol. 3, no. 1/2 (2001), str. 231-237
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Smernice razvoja teologije v naslednjih letih
Avtorstvo:Krašovec, Jože, 1944-
V publikaciji:Bogoslovni vestnik - ISSN 0006-5722. - Letn. 64, št. 1 (2004), str. 195-200
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znanost, ki zahteva hladno glavo in vroče srce : Naško Križnar, etnolog, antropolog
Avtorstvo:Križnar, Naško | Šutej Adamič, Jelka
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 57, št. 63 (16. mar. 2015), str. 13
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Postopek (so)financiranja raziskovalne dejavnosti iz državnega proračuna
Avtorstvo:Krneta, Dubravka
V publikaciji:PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja - ISSN 0352-0730. - Leto 29, št. 40/41 (15. okt. 2010), str. 8-11
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kirurgi še naprej razpravljajo o vlogi randomiziranih raziskav o kirurških posegih
Avtorstvo:Kuehn, Bridget M. | Pintarič, Vesna, 1983-
V publikaciji:JAMA : the journal of the American Medical Association - ISSN 1318-1092. - Letn. 17, št. 6 (dec. 2009), str. 253-255
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza podiplomskega študijskega programa Biomedicina na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani v letih 1995-2010
Avtorstvo:Kuhar, Marjeta, 1972- | Petrovič, Danijel, 1963-
V publikaciji:Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva = journal of Slovene Medical Society - ISSN 1318-0347. - Letn. 81, št. 12 (dec. 2012), str. 831-837
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znanstvena utemeljenost raziskav o uporabnikih šolskih knjižnic
Avtorstvo:Lasić-Lazić, Jadranka
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - 40, št. 3/4 (1996), str. 153-167
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Energija in trajnostni razvoj : tradicionalno srečanje Nobelovih nagrajencev in mladih raziskovalcev
Avtorstvo:Leban, Ivan, 1947-
V publikaciji:Mladina - ISSN 0350-9346. - , [Št.] 35 (3. sep. 2010), str. 46-49
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza invencijsko-inovacijskih procesov med mladimi v Sloveniji v povezavi s slovenskim podpornim okoljem
Avtorstvo:Likar, Borut, 1962-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 36, št. 5 (maj 2003), str. 282-290
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Možnost zdravljenja osteoporoze po meri bolnika : Preglova nagrada
Avtorstvo:Lombar, Tomi | Pavlovčič, Lidija | Trdan Lušin, Tina
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 56, št. 293 (18. dec. 2014), str. 16
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Mariboru
Avtorstvo:Luthar, Oto | Vezjak, Boris
V publikaciji:Dialogi - ISSN 0012-2068. - Letn. 44, št. 3/4 (2008), str. 143-147
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Oris znanstvenega raziskovanja in razvoja izbranih disciplin na Fakulteti za družbene vede
Avtorstvo:Malešič, Marjan
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 50, št. 2 (mar.-apr. 2013), str. 275-296, 455
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliometrična analiza raziskovalnih rezultatov znanstvenikov v Sloveniji
Avtorstvo:Mali, Franc
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 33, št. 6 (nov.-dec. 1996), str. 956-970
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kategorija znanstvene objektivnosti u društvenim znanostima
Avtorstvo:Mali, Franc
V publikaciji:Str. 227-252
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vprašanja sodelovanja raziskovalcev zunaj meja Republike Slovenije z raziskovalci in raziskovalnimi inštituti v Sloveniji
Avtorstvo:Malle, Avguštin
V publikaciji:Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja - ISSN 0354-0286. - , Št. 55 (2008), str. 188-195
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Etika raziskovanja v družbeni areni
Avtorstvo:Malnar, Brina
V publikaciji:Družboslovne razprave - ISSN 0352-3608. - Letn. 27, št. 66 (apr. 2011), str. 7-24, 127
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Raziskovalna etika med znanostjo, zasebnostjo in birokracijo
Avtorstvo:Malnar, Brina
V publikaciji:Družboslovne razprave - ISSN 0352-3608. - Letn. 26, št. 64 (sep. 2010), str. 7-24
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Raziskovanje v pediatriji
Avtorstvo:Mičetić-Turk, Dušanka
V publikaciji:Medicinski razgledi. Supplement - ISSN 0353-3484. - Letnik 53, supl. 1 (jan. 2014), str. 69-73
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliometrijska analiza člankov in citatov revije Zdravstveno varstvo : 1992-2003
Avtorstvo:Miholič, Petruša, 1967-
V publikaciji:Zdravstveno varstvo : revija za teorijo in prakso preventivnega zdravstvenega varstva = Slovenian journal of public health - ISSN 0351-0026. - Letn. 44, št. 1 (2005), str. 26-34
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliometrijska analiza člankov in citatov revije Zdravstveno varstvo : 2003-2009
Avtorstvo:Miholič, Petruša, 1967-
V publikaciji:Zdravstveno varstvo : revija za teorijo in prakso preventivnega zdravstvenega varstva = Slovenian journal of public health - ISSN 0351-0026. - Letn. 49, št. 3 (2010), str. 109-116
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znanstveno komuniciranje in elektronske publikacije
Avtorstvo:Miholič, Petruša, 1967-
V publikaciji:Zdravstveno varstvo : revija za teorijo in prakso preventivnega zdravstvenega varstva = Slovenian journal of public health - ISSN 0351-0026. - Letn. 47, št. 4 (2008), str. 187-198
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Objavljanje rezultatov raziskav - pisanje člankov
Avtorstvo:Miklavčič, Damijan
V publikaciji:Elektrotehniški vestnik : revija za elektrotehniko in računalništvo - ISSN 0013-5852. - Letn. 77, št. 1 (2010), str. 75-84
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zoisove nagrade 2010
Avtorstvo:Mohorič, Aleš, 1969-
V publikaciji:Obzornik za matematiko in fiziko - ISSN 0473-7466. - Letn. 57, št. 6 (nov. 2010), str. 234-239
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zoisove nagrade 2011
Avtorstvo:Mohorič, Aleš, 1969-
V publikaciji:Obzornik za matematiko in fiziko - ISSN 0473-7466. - Letn. 58, št. 6 (2011), str. 241-242
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zoisove nagrade in priznanja 2012
Avtorstvo:Mohorič, Aleš, 1969-
V publikaciji:Obzornik za matematiko in fiziko - ISSN 0473-7466. - Letn. 60, št. 1 (jan. 2013), str. 38-39
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zoisove nagrade in priznanja 2013
Avtorstvo:Mohorič, Aleš, 1969-
V publikaciji:Obzornik za matematiko in fiziko - ISSN 0473-7466. - Letn. 61, št. 2 (2014), str. 78-79
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ocena vloge in pomena Ciljnega raziskovalnega programa 2001-2006 v Sloveniji
Avtorstvo:Murovec, Nika | Slabe Erker, Renata | Stanovnik, Peter
V publikaciji:IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije - ISSN 1318-2803. - Letn. 41, št. 3/4 (2007), str. 40-49
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zgodovina tehnologije. 167, Kako visoka je sveta gora?
Avtorstvo:Osredkar, Radko
V publikaciji:Življenje in tehnika : revija za poljudno tehniko, znanost in amaterstvo - ISSN 0514-017X. - Letn. 60, [št.] 10 (okt. 2009), str. 10-18
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razvoj raziskovalne dejavnosti na Medicinski fakulteti Maribor Univerze v Mariboru
Avtorstvo:Pahor, Dušica
V publikaciji:Medicinski razgledi. Supplement - ISSN 0353-3484. - Letnik 53, supl. 1 (jan. 2014), str. 9-16
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zeleni reakcijski sistemi z malo ali nič odpadki : Preglov nagrajenec dr. Rok Prebil
Avtorstvo:Pavlovčič, Lidija | Prebil, Rok, 1986 | Suhadolnik, Jože, 1966-
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 57, št. 6 (8. jan. 2015), str. 16
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nagrade za slovenske vrhunske raziskovalce : znanost : Zoisove nagrade 2013
Avtorstvo:Pucelj, Gregor | Regent, Tadej
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 55, št. 275 (28. nov. 2013), str. 13
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako do trdnih stališč in smiselne politike?
Avtorstvo:Puhar, Jožica
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - 30, št. 7/8 (julij-avgust 1993), str. 678-679
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kaj imajo humanistika in družbene vede skupnega z "uporabnim" in "znanostjo"?
Avtorstvo:Rizman, Rudi
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 25 [i. e. 26], št. 297/298 (jan.-feb. 2007), str. 252-254
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obeti v znanosti v tem letu in desetletju. 1., Tudi v Ljubljani se pripravljamo na uporabo matičnih celic
Avtorstvo:Rogelj-Petrič, Silvestra
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 53, št. 4 (6. jan. 2011), str. 17
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Obeti v znanosti v tem letu in desetletju. 2., Bomo živeli v pametnih hišah in v oblačilih imeli računalnik?
Avtorstvo:Rogelj-Petrič, Silvestra
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 53, št. 10 (13. jan. 2011), str. 24
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Posamezniki v vrhu, večina pod povprečjem : slovenska znanost
Avtorstvo:Rogelj-Petrič, Silvestra
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 53, št. 183 (8. avg. 2011), str. 3
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Acquiring qualitative skills for public health research : using interviews to generate data
Avtorstvo:Rotar-Pavlič, Danica
V publikaciji:Str. 382-401 : Ilustr.
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Iskanje znanstvenih informacij na področju biomedicine za raziskovalno delo
Avtorstvo:Rožić, Anamarija
V publikaciji:Medicinski razgledi. Supplement - ISSN 0353-3484. - Letn. 50, suppl. 7 (dec. 2011), str. 25-34
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Iskanje znanstvenih virov na področju biomedicine in njihovo vrednotenje
Avtorstvo:Rožić, Anamarija
V publikaciji:Medicinski razgledi. Supplement - ISSN 0353-3484. - Letnik 53, supl. 1 (jan. 2014), str. 41-48
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:O ovirah in pritiskih
Avtorstvo:Štrajn, Darko
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 20, št. 230/231 (jun. - jul. 2001), str. 292-293
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Etika raziskovanja v družboslovnih vedah
Avtorstvo:Tancig, Simona
V publikaciji:Kairos : slovenska revija za psihoterapijo = Slovenian journal of psychotherapy - ISSN 1854-9373. - Letn. 3, št. 1/2 (2009), str. 29-38
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znanost, tehnologija, raziskave, razvoj - publish or perish
Avtorstvo:Torelli, Niko
V publikaciji:Les : revija za lesno gospodarstvo - ISSN 0024-1067. - Letn. 54, št. 5 (maj 2002), str. 152-154
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:(Proti)ustavnost in (ne)zakonitost postopkov javnih razpisov za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti
Avtorstvo:Triller Vrtovec, Katja
V publikaciji:PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja - ISSN 0352-0730. - Leto 29, št. 27 (8. jul. 2010), str. II-VI
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
12

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010