Rezultati iskanja
 
Članki
Naslov:Razvojno-inovacijski tiger ali papirnati zmaj? : vlaganja v raziskovalno-razvojno dejavnost
Avtorstvo:Adam, Frane
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 55, št. 80 (6. apr. 2013) = ISSN 1580-3007 (), str. 20-21
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Porušen sistem industrijsko sponzoriranega kliničnega raziskovanja
Avtorstvo:Angell, Marcia | Kopriva, Katja
V publikaciji:JAMA : the journal of the American Medical Association - ISSN 1318-1092. - Letn. 17, št. 2 (apr. 2009), str. 84-86
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ocenjevanje znanstvene uspešnosti na področju prava v Sloveniji
Avtorstvo:Avbelj, Matej | Hojnik, Janja
V publikaciji:PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja - ISSN 0352-0730. - Leto 31, št. 34 (6. sep. 2012), str. 6-9
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Omrežje sodelovanj med avtorji prispevkov iz Informatice in Uporabne informatike
Avtorstvo:Bajec, Marko | Blagus, Neli
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 23, št. 1 (jan./feb./mar. 2015), str. 22-31
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Raziskovanje in informacijska tehnologija v Evropski uniji
Avtorstvo:Banovec, Tomaž
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 3, št. 1 (1995), str. 5-7
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vrednotenje znanstvene produkcije : smeri uporabe bibliometrije
Avtorstvo:Bartol, Tomaž, 1962- | Dekleva Smrekar, Doris | Južnič, Primož | Mandelj, Tilen | Matoh, Robert | Pečlin, Stojan | Pušnik, Miro | Vilar, Polona | Žaucer, Matjaž
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 56, št. 78 (3. apr. 2014), str. 14
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Emigracija slovenskih znanstvenikov v obdobju 1995-2009 po velikosti raziskovalne organizacije
Avtorstvo:Bevc, Milena, 1955- | Ogorevc, Marko, 1983-
V publikaciji:IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije - ISSN 1318-2803. - Letn. 46, št. 3/4 (2012), str. 5-18
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Teze za znanstveno tehnološko politiko Republike Slovenije
Avtorstvo:Bohinc, Rado, 1949-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 28, št. 5 (15. maj 1995), str. 257-264+317
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bomo ujeli korak s svetom : Slovenija prenavlja sistem odločanja v znanstveno tehnološki politiki
Avtorstvo:Bole-Kosmač, Daša
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - 31, št. 11/12 (1994), str. 1035-1046
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza in predlog dopolnitve informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti s semantično komponento
Avtorstvo:Bošnjak, Aleš | Podgorelec, Vili, 1972-
V publikaciji:Uporabna informatika - ISSN 1318-1882. - Letn. 20, št. 1 (jan./feb./mar. 2012), str. 46-58
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znanost na družbeno prisilnem delu : nova znanstvena politika
Avtorstvo:Breznik, Maja, 1967-
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 52, št. 163 (17. jul. 2010) = ISSN 1580-3007 (17. jul. 2010), str. 28-29
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Inovacijska politika v Sloveniji v luči lizbonskih in barcelonskih ciljev
Avtorstvo:Bučar, Maja, 1957- | Stare, Metka
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 41, št. 5/6 (sep.-dec. 2004), str. 789-805
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dejavniki razvoja človeških virov in podjetništva ter ZTP v Sloveniji
Avtorstvo:Černetič, Metod
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 31, št. 4 (apr. 1998), str. 187-201
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski izziv : Rado Bohinc
Avtorstvo:Černetič, Metod
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 29, št. 10 (dec. 1996), str. 641-642
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vloga države in trga pri raziskavah in razvoju
Avtorstvo:Černetič, Metod
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 38, št. 8 (okt. 2005), str. 430-435
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znanost in družba : pravna ureditev raziskav in razvoja : Rado Bohinc
Avtorstvo:Černetič, Metod
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 29, št. 6 (jun. 1996), str. 388
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Upravljanje neupravljivega
Avtorstvo:Darovec, Darko
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 25 [i. e. 26], št. 297/298 (jan./feb. 2007), str. 270-274
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znanost in družba : pravna ureditev raziskav in razvoja : Rado Bohinc
Avtorstvo:Devetak, Gabrijel
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 29, št. 7 (sep. 1996), str. 446-447
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Centri odličnosti - priložnost za razvoj in gospodarski preboj
Avtorstvo:Drnovšek, Rada | Gaberšček, Miran
V publikaciji:Kemija v šoli in družbi - ISSN 1855-3478. - Letn. 23, št. 3 (okt. 2011), str. 36-39
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Motivational and institutional factors influencing academic spin-offs : theoretical framework and preliminary results from the Hungarian biotechnology sector
Avtorstvo:Erdős, Katalin
V publikaciji:Research in social change - ISSN 1855-4202. - No. 3, iss. 1 (jan. 2011), str. 75-93
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mladi raziskovalci IEI
Avtorstvo:Feguš, Boštjan | Golnar, Marko
V publikaciji:Ekolist : revija o okolju - ISSN 1854-3758. - , [Št.] 8 (dec. 2012), str. 29-31
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:In vendar se premika : raziskave'n'razvoj
Avtorstvo:Gantar, Pavel
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 53, št. 274 (26. nov. 2011) = ISSN 1580-3007 (26. nov. 2011), str. 24-25
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Neevropsko v Evropo
Avtorstvo:Granda, Stane
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 19, [št.] 218 (jun. 2000), str. 20-25
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:European Union's research policies and the social sciences : lessons learnt and future prospect for the Western Balkans
Avtorstvo:Hoenig, Barbara
V publikaciji:European perspectives : journal on European perspectives of the Western Balkans - ISSN 1855-7694. - Vol. 2, no. 1 (2010), str. 37-58
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenska osamosvojitev in kultura : (znanost - umetnost - izobraževanje)
Avtorstvo:Hribar, Tine
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - , 9, št.95 (1990), str. 544-565
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Heteronomna avtonomija družbenih znanosti : znanstvene politike okoli Sklada
Avtorstvo:Hristov, Momčil | Pavlišič, Andrej
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - Letn. 36, št. 233 (2008), str. 154-162
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Scientometrija in analiza citatov
Avtorstvo:Jug, Janez, 1957- | Mali, Franc
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 32, št. 9/10 (1995), str. 812-820
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zagate in možnosti humanistike
Avtorstvo:Juhant, Janez
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 25 [i. e. 26], št. 297/298 (jan.-feb. 2007), str. 275-279
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mladi raziskovalci - analiza projekta
Avtorstvo:Južnič, Primož | Pečlin, Stojan
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - 31, št. 7/8 (julij-avgust 1994), str. 629-636
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Toynbee's Nonsense book for Slovenians
Avtorstvo:Južnič, Stanislav, 1955-
V publikaciji:Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije = humanities and social studies review - ISSN 1580-8122. - Letn. 12, št. 1 (2012), str. 21-54, 205
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znanost in družba
Avtorstvo:Kirn, Andrej, 1940-
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - 31, št. 5/6 (junij-julij 1994), str. 438-441
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znanost v krizi
Avtorstvo:Klemenčič, Ivan, 1938-
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - 16, št. 180/181 (april-maj 1997), str. 25-28
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Poročilo o delu sodelavcev FVV v letu 2010
Avtorstvo:Knap, Nataša, 1977- | Šifrer, Jerneja
V publikaciji:Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja - ISSN 1580-0253. - Letn. 13, št. 1 (2011), str. 100-122
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Raziskave o vplivu odprtega dostopa na citiranost znanstvenih del
Avtorstvo:Koler-Povh, Teja | Žumer, Maja, 1953-
V publikaciji:Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije = journal of the Association of Surveyors of Slovenia - ISSN 0351-0271. - Letn. 56, št. 2 (2012), str. 325-342
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kriza ohromelosti in diktatura statusa quo
Avtorstvo:Kos, Marko, 1925-
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 52, št. 205 (4. sep. 2010), str. 5
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Čemu rabijo znanstveniki in intelektualci? : o tabujih in problemih v družbenem statusu znanosti v Sloveniji
Avtorstvo:Kotnik, Vlado, 1975-
V publikaciji:Monitor ZSA : revija za zgodovinsko, socialno in druge antropologije = revue des anthropologies historique,sociales et autres anthropologies = review of historical, social and other anthropologies = rivista di antropologia storica, sociale e altre antropologie = revista de las antropologías histórico, social y otros = Zeitschrift für Historische, Soziale und Andere Anthropologien - ISSN 1854-0376. - Vol. 6, No. 1/2 (2004), str. 143-151
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Slovenski znanstveniki o uporabi znanstvenih spoznanj in mednarodnem znanstvenem sodelovanju
Avtorstvo:Kozmus, Davor | Mali, Franc
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 38, št. 3 (maj-jun. 2001), str. 423-439
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Globalizacija in sebični gen v financiranju razvoja in raziskav
Avtorstvo:Križaj, Dejan, 1962-
V publikaciji:Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo - ISSN 1580-304X. - Letn. 10, št. 1 (jan. 2009), str. 38-39
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Naredite mi to deželo silicijevo : nova znanstvena politika
Avtorstvo:Kučić, Lenart J.
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 52, št. 163 (17. jul. 2010) = ISSN 1580-3007 (17. jul. 2010), str. 26-27
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Newton in Darwin bi imela velike težave s habilitacijo : znanost in znanstveniki
Avtorstvo:Kučić, Lenart J.
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 56, št. 74 (29. mar. 2014) = ISSN 1580-3007 (29. mar. 2014), str. 16-17
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Nespretno uprizarjanje znanosti : položaj raziskovalne dejavnosti v Sloveniji
Avtorstvo:Luthar, Oto
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 56, št. 9 (11. jan. 2014) = ISSN 1580-3007 (11. jan. 2014), str. 12-13
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znanost na naslovnicah in v garažah
Avtorstvo:Luthar, Oto
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 57, št. 14 (17. jan. 2015) = ISSN 1580-3007 (17. jan. 2015), str. 15
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Moč ali nemoč raziskovalno-razvojnih zmogljivosti v slovenskem gospodarstvu?
Avtorstvo:Mali, Franc
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - 31, št. 7/8 (1994), str. 637-640
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Sodelovanje med akademsko raziskovalno sfero in industrijo kot dejavnik družbenega in ekonomskega razvoja
Avtorstvo:Mali, Franc
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 39, št. 3 (maj-jun. 2002), str. 305-320
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tržaško Raziskovalno območje (Area di ricerca) in možnosti sodelovanja s Slovenijo
Avtorstvo:Malnič, David
V publikaciji:IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije - ISSN 1318-2803. - 28, št. 12 (december 1994), str. 46-55
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Humanistika kot vprašanje in odgovor na izzive sodobnosti
Avtorstvo:Mikolič, Vesna, 1965-
V publikaciji:Nova revija : mesečnik za kulturo - ISSN 0351-9805. - Letn. 25 [i. e. 26], št. 297/298 (jan./feb. 2007), str. 249-251
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:O naši majhnosti in preko nje : (teritorialna in institucionalna zaprtost družboslovnega delovanja)
Avtorstvo:Mlinar, Zdravko
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - 29, št. 11/12 (november-december 1992), str. 1118-1128
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pregled odmevnosti člankov, objavljenih v reviji Zbornik gozdarstva in lesarstva v zbirkah Web of science
Avtorstvo:Peteh, Maja, 1977-
V publikaciji:Acta silvae et ligni - ISSN 2335-3112. - , [Št.] 100 (2013), str. 41-46
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Ustvarjanje kritičnih mas : politika subvencioniranja znanstvenih raziskav na področju duhovnih, družbenih in kulturnih ved v Avstriji
Avtorstvo:Reinfeldt, Sebastian | Virant, Špela
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - Letn. 36, št. 233 (2008), str. 137-153
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Transfer tehnologije in razvijanje domačih tehnološko razvojnih aktivnosti v okviru tujih investicij v Sloveniji
Avtorstvo:Rojec, Matija
V publikaciji:IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije - ISSN 1318-2803. - 28, št. 5/6 (maj-junij 1994), str. 33-40
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:V neoliberalni, populistični in obskurantistični podobi sveta ni prostora za družbene in humanistične znanosti
Avtorstvo:Rotar, Drago B.
V publikaciji:Monitor ZSA : revija za zgodovinsko, socialno in druge antropologije = revue des anthropologies historique,sociales et autres anthropologies = review of historical, social and other anthropologies = rivista di antropologia storica, sociale e altre antropologie = revista de las antropologías histórico, social y otros = Zeitschrift für Historische, Soziale und Andere Anthropologien - ISSN 1854-0376. - Vol. 10, no. 3/4 (2008), str. 199-209
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:"Upravljanje" z akademsko svobodo : nova znanstvena politika
Avtorstvo:Sajovic, Tomaž, 1950-
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 52, št. 163 (17. jul. 2010) = ISSN 1580-3007 (17. jul. 2010), str. 29-30
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The diffusion of organizational innovations and their influence on firms' performance : results from a Finnish firm survey
Avtorstvo:Schienstock, Gerd
V publikaciji:Research in social change - ISSN 1855-4202. - No. 3, iss. 1 (jan. 2011), str. 95-130
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tehnologija znanosti
Avtorstvo:Sorčan, Stojan
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - 29, št. 11/12 (november-december 1992), str. 1080-1088
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znanstvenoraziskovalna dejavnost Univerze v Mariboru in pogled v prihodnje
Avtorstvo:Stana-Kleinschek, Karin
V publikaciji:Acta medico-biotechnica : AMB - ISSN 1855-5640. - Vol. 5, [no.] 2 (2012), str. 7-11
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Galilei, Einstein, Lawrence --- in nova slovenska znanost : nova znanstvena politika
Avtorstvo:Starič, Peter
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 52, št. 169 (24. jul. 2010) = ISSN 1580-3007 (24. jul. 2010), str. 27
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vedno je nekdo drug naredil to že prej : o poimenovanju odkritij
Avtorstvo:Strnad, Janez
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 57, št. 54 (5. mar. 2015), str. 14
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Razvoj znanosti v Sloveniji
Avtorstvo:Ule, Andrej
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - 31, št. 9/10 (1994), str. 826-829
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Trženje tehnoloških znanj v razvitem svetu - izziv za Kranj
Avtorstvo:Vuk, Drago
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 29, št. 8 (okt. 1996), str. 498-500
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Dvoživke
Avtorstvo:Zadnikar, Darij
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - Letn. 30, št. 207/208 (2002), str. 5-8
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Skupnost znanstvenikov
Avtorstvo:Zadnikar, Darij
V publikaciji:Časopis za kritiko znanosti - ISSN 0351-4285. - Letn. 28, št. 200/201 (2000), str. [5]-[7]
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Fahidiotizem kot državna "znanstvena" politika : raziskovalni in inovacijski program
Avtorstvo:Žagar, Igor Ž., 1960-
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 52, št. 199 (28. avg. 2010) = ISSN 1580-3007 (28. avg. 2010), str. 18-19
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010