Rezultati iskanja
 
Članki
Naslov:Citiranost biomedicinskih revij, ki izhajajo v Sloveniji
Avtorstvo:Adamič, Štefan | Dimec, Jure | Hristovski, Dimitar, 1964- | Rožić, Anamarija
V publikaciji:Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva = journal of Slovene Medical Society - ISSN 1318-0347. - Letn. 68, št. 4 (april 1999), str. 255-258
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Citiranost medicinskih avtorjev v dveh verzijah SCI
Avtorstvo:Adamič, Štefan | Dornik, Ema
V publikaciji:Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva = journal of Slovene Medical Society - ISSN 1318-0347. - Letn. 70, št. 4 (apr. 2001), str. 233-234
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kakovost in vrednost knjižnice v očeh uporabnikov : študij uporabnikov Narodne in univerzitetne knjižnice
Avtorstvo:Ambrožič, Melita, 1956-
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - 59, [št.] 1/2 (jul. 2015), str. 95-125
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Avtorska merila in objava sodelavcev : primerjava treh splošnih medicinskih revij z različnim načinom predstavitve sodelujočih avtorjev
Avtorstvo:Anić, Ante | Bates, Tamara | Marušić, Ana | Marušić, Matko | Moharić, Metka
V publikaciji:JAMA : the journal of the American Medical Association - ISSN 1318-1092. - Letn. 12, št. 6 (dec. 2004), str. 338-340
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prácticas letradas académicas : escribir en un nuevo contexto
Avtorstvo:Atienza Cerezo, Encarna
V publikaciji:Verba hispanica : anuario del Departamento de la lengua y literatura espanolas de la Facultad de filosofía y letras de la Universidad de Ljubljana - ISSN 0353-9660. - , 16 (2008), str. 73-80
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Navodila za pripravo izvlečkov v slovenskih publikacijah s področja gozdarstva
Avtorstvo:Bartol, Tomaž, 1962-
V publikaciji:Gozdarski vestnik - ISSN 0017-2723. - Letn. 56, št. 3 (maj 1998), str. 173-177
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Regional cooperation between universities, research institutions and industry
Avtorstvo:Bešter, Janez, 4.6.1955- | Kos, Andrej, 1980- | Krenker, Andrej
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 40, št. 2 (mar.-apr. 2007), str. 97-100
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Bibliometrična analiza člankov in referenc v reviji Didakta : seminarska naloga na Oddelku za bibliotekarstvo na FF Univerze v Ljubljani
Avtorstvo:Bon, Milena | Repinc, Urška
V publikaciji:Didakta - ISSN 0354-0421. - 7, št. 38/39 (januar-februar 1998), str. 3-6
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Smernice za oblikovanje stvarnih kazal
Avtorstvo:Bricelj, Jure, 1979-
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 52, št. 1 (jun. 2008), str. 63-79
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kaj še lahko prispeva raziskava ledinskih in hišnih imen
Avtorstvo:Brozovič, Maruša
V publikaciji:Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša - ISSN 0354-0448. - 19, št. 2 (2013), str. 267-274
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako se lotiti pisanja pravniškega strokovnega sestavka?
Avtorstvo:Brus, Marko
V publikaciji:Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso - ISSN 0032-6976. - Letn. 66, št. 5/6 (2011), str. 399-410, 435-436
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:The educational challenges of e-representing the international classification of nursing practice
Avtorstvo:Cibic, Darja | Rajkovič, Uroš | Rajkovič, Vladislav | Šušteršič, Olga, 1950-
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 40, št. 6 (nov.-dec. 2007), str. 258-262
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Raziskovalno delo sodelavcev in analiza diplomskih, specialističnih in magistrskih nalog Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru v obdobju 2005-2010
Avtorstvo:Čuvan, Barbara | Gorza-Luk, Sanja | Meško, Gorazd | Slak, Boštjan, 1986-
V publikaciji:Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja - ISSN 1580-0253. - Letn. 12, št. 3 (2010), str. 245-279
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Raziskovalno delo Oddelka za kriminalistiko in kriminologijo na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru v letu 2011
Avtorstvo:Dobovšek, Bojan | Eman, Katja | Meško, Gorazd
V publikaciji:Revija za kriminalistiko in kriminologijo - ISSN 0034-690X. - Letn. 63, št. 2 (apr.-jun. 2012), str. 172-180
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza citiranih virov Obzornika zdravstvene nege
Avtorstvo:Dornik, Ema | Vidmar, Gaj | Žumer, Maja, 1953-
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 47, št. 3 (2003), str. 49-66
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Prednosti in slabosti uporabe metode primera za poslovne in ekonomske vede
Avtorstvo:Dostal, Mateja
V publikaciji:Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja - ISSN 1581-6036. - Letn. 21, št. 1/2 (2010), str. 147-154
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:O pisanju, njegovi vrednosti in Zdravniškem vestniku
Avtorstvo:Drinovec, Jože | Janko, Martin
V publikaciji:Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva = journal of Slovene Medical Society - ISSN 1318-0347. - Letn. 67, št. 9 (sep. 1998), str. 485-488
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zhongguo zhexue shi fangfalun : yi si fan jia gou wei zhong xin
Avtorstvo:Duh, Bauruei
V publikaciji:Azijske in afriške študije : revija Oddelka za azijske in afriške študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani - ISSN 1408-5429. - , Str. 3-27
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Raziskovalno delo Oddelka za kriminologijo in kriminalistiko na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru v letu 2012
Avtorstvo:Eman, Katja | Meško, Gorazd
V publikaciji:Revija za kriminalistiko in kriminologijo - ISSN 0034-690X. - Letn. 64, št. 2 (apr.-jun. 2013), str. 220-228
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:V resnici smo vsi izumitelji : pogovor z Richardom in Josephom Fuiszem
Avtorstvo:Fuisz, Joseph | Fuisz, Richard | Rožič, Peter, 1977-
V publikaciji:Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše - ISSN 1580-0482. - Leto 16, [št.] 64 (dec. 2014), str. 21-24
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Modelling of processes : tehnology development
Avtorstvo:Gerkeš, Maksimiljan
V publikaciji:Organizacija znanja - ISSN 1580-979X. - Letn. 15, zv. 1/2 (2010), str. 5-15
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Struktura izvlečkov s področja materialov in tehnologij
Avtorstvo:Jamar, Nina | Šauperl, Alenka, 1960-
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 53, št. 1/2 (jun. 2009), str. 77-97
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Zgradba izvlečkov : logična struktura izvlečkov na področju socialnega dela
Avtorstvo:Jamar, Nina | Šauperl, Alenka, 1960-
V publikaciji:Socialno delo - ISSN 0352-7956. - Letn. 52, št. 5 (okt. 2013), str. 333-340, 348, 450
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Theory, practice and research on academic writing in Europe and outside Europe
Avtorstvo:Janković-Paus, Svjetlana
V publikaciji:Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti = revue des sciences humaines et sociales = review for humanistics and social sciences = rivista delle scienze umane e sociale = revista para sciencias humanes y sociales = zeitschrift für menschliche und socialwissenschaften - ISSN 1580-688X. - 11, [št.] 2 (2009), str. 147-163
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako izdelati seminarsko nalogo v osnovni šoli
Avtorstvo:Jerebič, Marko | Rengeo, Cvetka
V publikaciji:Didakta - ISSN 0354-0421. - Letn. 14, št. 82/83 (jan./feb. 2005), str. 43-45
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza citiranja kot metoda merjenja odzivnosti v znanosti
Avtorstvo:Južnič, Primož
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - 30, št. 9/10 (september-oktober 1993), str. 978-987
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Mednarodna odmevnost slovenske znanosti in vloga knjižnic pri tem
Avtorstvo:Južnič, Primož
V publikaciji:Knjižničarske novice - ISSN 0353-9237. - 3, št. 10 (13. okt. 1993), str. 6-8
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Struktura izvlečkov s področja sociologije
Avtorstvo:Klasinc, Janko | Šauperl, Alenka, 1960-
V publikaciji:Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti - ISSN 0023-2424. - Letn. 50, št. 4 (dec. 2006), str. 107-124
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Odklonskost v znanosti - vzroki, pojavne oblike in odzivi
Avtorstvo:Koporec, Aleksander | Meško, Gorazd
V publikaciji:Revija za kriminalistiko in kriminologijo - ISSN 0034-690X. - Letn. 61, št. 4 (okt.-dec. 2010), str. 395-405
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Fenomenološko raziskovanje v psihoterapiji
Avtorstvo:Kordeš, Urban
V publikaciji:Kairos : slovenska revija za psihoterapijo = Slovenian journal of psychotherapy - ISSN 1854-9373. - Vol. 2, št. 3/4 (2008), str. 9-21
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Analiza citiranja avtorjev člankov v Tekstilcu 1989-1997
Avtorstvo:Kotar, Mojca
V publikaciji:Tekstilec : glasilo slovenskih tekstilcev - ISSN 0351-3386. - Letn. 42, št. 7/8 (1999), str. 240-251
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Tekstilec 1989 - 1997 : bibliometrična in vsebinska analiza člankov
Avtorstvo:Kotar, Mojca
V publikaciji:Tekstilec : glasilo slovenskih tekstilcev - ISSN 0351-3386. - Letn. 42, št. 1/2 (1999), str. 24-35
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Evropska merila citiranosti za humanistične vede
Avtorstvo:Krašovec, Jože, 1944-
V publikaciji:Bogoslovni vestnik - ISSN 0006-5722. - Letn. 63, št. 1 (2003), str. 113-117
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Citirati ali navajati ni poglavitno vprašanje
Avtorstvo:Luštrek, Mojca
V publikaciji:IKS : revija za računovodstvo in finance - ISSN 0351-9090. - Letn. 39, št. 11 (nov. 2012), str. 7
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Objektivnost ali arbitrarnost? : o možnostih in težavah standardizacije kvantitativnih kazalcev v slovenskem družboslovju
Avtorstvo:Mali, Franc | Splichal, Slavko
V publikaciji:Teorija in praksa - ISSN 0040-3598. - Letn. 36, št. 6 (nov.-dec. 1999), str. 893-911
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Pisanje (znanstvenih) člankov
Avtorstvo:Marušič, Dorjan | Miholič, Petruša, 1967-
V publikaciji:Bilten : ekonomika, organizacija, informatika v zdravstvu - ISSN 1318-2927. - Letn. 25, št. 5 (dec. 2009), str. 150-153
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:"Dan na psihiatriji": primer kvalitativne analize
Avtorstvo:Mesec, Blaž
V publikaciji:Socialno delo - ISSN 0352-7956. - Letn. 33, št. 6 (december 1994), str. 463-474
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kako napisati in objaviti znanstveni članek s področja menedžmenta
Avtorstvo:Meško, Maja | Roblek, Vasja
V publikaciji:Revija za univerzalno odličnost - ISSN 2232-5204. - Letn. 2, št. 1 (feb. 2013), str. A1-A11
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Methodological problems of historical and educational research on associations
Avtorstvo:Michalski, Grzegorz
V publikaciji:Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja - ISSN 1581-6036. - Letn. 23, št. 1/2 (2012), str. 97-107, 269
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Citation analysis of Acta Dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica : 1992-2011
Avtorstvo:Oštrbenk, Anja | Poljak, Mario, 1965- | Škamperle, Mateja
V publikaciji:Acta dermatovenerologica Alpina, Panonica et Adriatica - ISSN 1318-4458. - Vol. 21, no. 3 (sep. 2012), str. 47-49
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Znanost o znanosti : Ratko Zelenika
Avtorstvo:Petermanec, Zdenka
V publikaciji:Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja - ISSN 0547-3101. - Letn. 50, št. 1/2 (2004), str. 93-94
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Kartezijanski in Baconski pristop v znanosti in tehniki
Avtorstvo:Pušenjak, Rudi, 1947-
V publikaciji:Anali PAZU - ISSN 2232-416X. - Letn. 1, št. 1 (2011), str. 43-47
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Vaje v seštevanju neseštevljivega
Avtorstvo:Radej, Bojan
V publikaciji:2000 : revija za krščanstvo in kulturo - ISSN 0350-8935. - , Št. 203/204/205 (2008), str. 253-277
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Candra, goflja, nagravžna spaka itd. : Vrtinec seznamov Umberta Eca
Avtorstvo:Štaudohar, Irena
V publikaciji:Delo - ISSN 0350-7521. - Leto 53, št. 292 (17. dec. 2011) = ISSN 1580-3007 (17. dec. 2011), str. 22-23
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:From fragments of knowledge towards a bigger picture : how can the process be supported
Avtorstvo:Urbančič, Tanja
V publikaciji:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre - ISSN 1318-5454. - Letn. 40, št. 6 (nov.-dec. 2007), str. 263-266
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Priprava prototipa klasifikacije uporabe prostora
Avtorstvo:Zakrajšek, Franc J.
V publikaciji:Urbani izziv - ISSN 0353-6483. - , Št. 21/22 (december 1992), str. 116-117
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  
Naslov:Integracija kvantitativne in kvalitativne metodologije v raziskavah v zdravstvu : sistematična pregledna študija
Avtorstvo:Zurc, Joca
V publikaciji:Zdravstveno varstvo : revija za teorijo in prakso preventivnega zdravstvenega varstva = Slovenian journal of public health - ISSN 0351-0026. - Letn. 52, št. 3 (2013), str. 221-235
Izpisi:Iso690  Comarc  Marc21  Sutrs  

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010