Zapis ISO690

KUNAVER, Dušica; LIPOVŠEK, Brigita. Pesmi pod lipo domačo [Glasbeni tisk]. Ljubljana : samozal. D. Kunaver, 2003. 61 str.. ISMN M-9009025-0-4.

izvedba, lastnina in pravice: NUK 2010